ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Udział czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju zespołu stresu pourazowego

Danuta Krasowska
,
Agnieszka Rolińska
,
Agnieszka Mazurkiewicz

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (1): 64-71
Data publikacji online: 2018/04/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder – PTSD) rozwija się u ludzi, którzy doświadczyli traumatycznych wydarzeń. Wyróżniono cztery rodzaje stresu pourazowego: afektywny, kognitywny, somatyczny i behawioralny. Pomimo wielu badań dokładna przyczyna powstawania zespołu stresu pourazowego jest nieznana. Skłonność do rozwoju zespołu stresu pourazowego prawdopodobnie wzrasta na skutek oddziaływania czynników genetycznych i środowiskowych.

Poglądy
Metaanaliza wykonana przez Broekman i wsp. wskazuje na istnienie genów, które usposabiają do rozwoju choroby. Wydaje się, że w rozwoju choroby mogą mieć udział polimorfizmy transportera dla serotoniny (5-HTT), GABA receptorów, receptorów dopaminy (DRD2), transporterów dopaminy (DAT). Z drugiej strony, przebadano wiele czynników środowiskowych zaangażowanych w rozwój choroby, m.in. katastrofy spowodowane przez człowieka, klęski żywiołowe, przeszczepy narządów i migracje ludności. Podatność na stres wzrasta wraz z czasem ekspozycji, siłą stresora i zależy od indywidualnej wrażliwości.

Wnioski
Dane z literatury wskazują, że wiele czynników bierze udział w rozwoju stresu pourazowego. Wydaje się, że zespół stresu pourazowego rozwinie się znacznie częściej u osób wrażliwych z istniejącą predyspozycją genetyczną. Pomimo wielu badań dokładna przyczyna zespołu stresu pourazowego nie została poznana i wymaga dalszych badań.Purpose
PTSD is a disorder that may develop in people who have been exposed to traumatic events or stressors. Four main types of symptoms of PTSD can be distinguished: affective, cognitive, behavioural and somatic. Although much research has been done, the exact cause of the development of PTSD is still unknown. The risk of susceptibility to PTSD is probably increased by environmental and genetic factors.

Review
According to the meta-analysis Broekman et al. there are certain genes which may promote PTSD. It seems that specific polymorphisms in the serotonin transporter gene (5-HTT), GABA receptor, dopamine receptor (DRD2) and dopamine transporter (DAT) might be involved in the development of PTSD. On the other hand, environmental factors have also been investigated. There is a diversified group of these, including among others manmade catastrophes, natural disasters, SOT transplantations and experiences of migration. Vulnerability to PTSD increases with the duration of exposure, the power of the stress and individual sensitivity.

Conclusions
Our results indicate that there must be a relationship among a number of factors in the development of PTSD. It is possible when strong environmental factors affect a vulnerable organism with predisposing genes that the disorder is going to develop considerably. However, despite a lot of research which has already been done, the exact cause of PTSD is still unknown and requires further study.

słowa kluczowe:

stres, zespół stresu pourazowego, czynniki genetyczne i środowiskowe

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe