en ENGLISH
eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Układ grupowy krwi AB0 a rodzaj schorzeń występujących u pacjentów leczonych na oddziale chirurgicznym

Elżbieta Walewska
,
Monika Kałamarz
,
Lucyna Ścisło
,
Antoni M. Szczepanik
,
Antoni Czupryna

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Rozkład czterech typów grup krwi w układzie AB0 różni się w populacji na całym świecie. Wielu badaczy zastanawia się nad
istnieniem związku pomiędzy grupami krwi a schorzeniami, osobowością, stylem życia, odżywianiem. W niektórych przypadkach udowodniono
związki pomiędzy grupami krwi a chorobami, w innych dowody nie są jeszcze kompletne.
Cel pracy. Określenie związku pomiędzy grupami krwi układu AB0 a schorzeniami pacjentów leczonych na oddziałach chirurgii.
Materiał i metody. Badana grupa obejmowała 1144 chorych dorosłych hospitalizowanych w jednym z krakowskich szpitali na oddziałach
chirurgii. Do przeprowadzenia badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była analiza dokumentacji
medycznej — archiwalnej. Do opracowania wyników badań posłużono się analizą statystyczną przy użyciu programu Microsoft Excel 2007.
Wyniki i wnioski. Wśród badanych chorych najczęściej występowała grupa krwi A — 41% wszystkich badanych. Najczęstszym schorzeniem
na oddziałach chirurgii ogólnej wśród chorych była kamica żółciowa — 32% wszystkich chorych. Wykazano związek pomiędzy grupami
krwi układu AB0 a schorzeniami w: kamicy żółciowej dla grupy krwi A (p = 0,046); w raku jelita grubego dla grupy krwi B (p = 0,013);
w nowotworze trzustki dla grupy krwi B (p = 0,039). Największe ryzyko zachorowania na nowotwory mają osoby z grupą krwi B (p < 0,003),
a iloraz szans wynosił 1,47. Natomiast najmniejsze ryzyko występuje u osób z grupą krwi 0.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 79–87

Introduction. The distribution of human blood groups varies around the world. Many researchers have been trying to establish whether
there are relationships between blood groups and diseases, personality, lifestyle, and nutrition. For some types of illnesses these relations
were confirmed whereas for others no significant correlations were proven. There is also a group of studies where data are not yet complete.
Aim of the study. Describing relations between AB0 blood groups and diseases diagnosed in patients hospitalised in surgical clinics.
Material and methods. The study group comprised 1144 adult patients hospitalised in surgical clinics in a hospital in Cracow. The authors
used the methodology of diagnostic survey and analysed medical records from the hospital archives. Statistical analysis was performed
using Microsoft Excel 2007 software.
Results and conclusions. A blood group was the most common blood type among patients included in this study. Cholelithiasis was the
most frequent diagnosis recorded in surgical clinics i.e. 32% of all patients suffered from this disease. We found correlations between the
AB0 blood groups and the following morbidities: cholelithiasis and blood type A (p = 0.046), colorectal cancer and B group (p = 0.013), and
pancreatic cancer and blood type B (p = 0.039). Individuals with blood type B presented the greatest risk of developing cancer (p < 0.003)
and the odds ratio was 1.47. The lowest risk was observed for blood type 0.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 79–87
słowa kluczowe:

układ grupowy krwi AB0; choroba; chirurgia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.