eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Umiejętności interpersonalne pielęgniarek anestezjologicznych a wypalenie zawodowe

Anna Cybulska
,
Joanna Trembecka
,
Anna Śmigielska
,
Elżbieta Grochans

Data publikacji online: 2017/10/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Specyfika pracy pielęgniarki anestezjologicznej wymaga utrzymania stałej uwagi, systematycznej obserwacji, oceny nagłych zmian w stanie zdrowia pacjenta oraz szybkiego podejmowania decyzji. W swojej pracy pielęgniarki anestezjologiczne mają wiele sytuacji stresogennych. Ważną rolę w pracy pielęgniarki odgrywają kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie oraz chronią przed wypaleniem zawodowym.
Cel pracy. Celem podjętych badań była analiza poziomu umiejętności interpersonalnych i ich korelacji z syndromem wypalenia zawodowego pielęgniarek anestezjologicznych, pracujących na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz na bloku operacyjnym.
Materiał i metody. Badaniami objęto 104 pielęgniarki anestezjologiczne pracujące na oddziałach intensywnej terapii oraz na blokach operacyjnych czterech szpitali województwa zachodniopomorskiego, o średniej wieku 48,79 roku (SD =9,48). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego oraz Kwestionariusza Kompetencji Społecznych.
Wyniki. Badane pielęgniarki anestezjologiczne mają przeciętne umiejętności społeczne. Większość badanych (66,3%) miała poczucie zadowolenia z celów osiągniętych w swojej pracy. W badaniach wykazano, że im badane osoby posiadały wyższy poziom kompetencji społecznych, tym był mniejszy poziom wyczerpania emocjonalnego (r = –0,235). Ponadto im badane osoby posiadały wyższy poziom kompetencji wykorzystywanych w sytuacji ekspozycji społecznej, tym było mniejsze ryzyko występowania wyczerpania emocjonalnego związanego z pracą (p = 0,002 r = –0,300) oraz mniejsze zagrożenie wypaleniem zawodowym (p = 0,008 r = –0,260).
Wnioski. Umiejętności społeczne pielęgniarek anestezjologicznych mają wpływ na występowanie zespołu wypalenia zawodowego. Pielęgniarki anestezjologiczne mające wyższe kompetencje społeczne są mniej wyczerpane emocjonalnie. Wyższy poziom kompetencji wykorzystywanych w sytuacjach ekspozycji społecznej u pielęgniarek zmniejsza ryzyko występowania wyczerpania emocjonalnego związanego z pracą oraz zagrożenie wypaleniem zawodowym.

słowa kluczowe:

pielęgniarki anestezjologiczne; kompetencje społeczne; wypalenie zawodowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe