eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3-4/2019
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wczesna diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej w gabinecie lekarza POZ w świetle najnowszych wytycznych GINA 2019

Izabela Kupryś-Lipińska
1
,
Piotr Kuna
1

1.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Data publikacji online: 2019/10/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Astma jest chorobą cywilizacyjną, której częstość występowania w Polsce stale rośnie. Dla zmniejszenia skutków choroby konieczne jest jej wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie. Istotna rola w tym procesie przypada lekarzom POZ. W artykule szczegółowo omówiono problemy diagnostyki i leczenia na podstawie najnowszych wytycznych ekspertów Światowej Inicjatywy na rzecz Zwalczania Astmy – GINA 2019. Mimo dużego postępu w diagnostyce i leczeniu astmy choroba ta wciąż wiąże się z ryzykiem przedwczesnego zgonu. W niektórych krajach śmiertelność z powodu astmy w ostatnim dziesięcioleciu nawet rośnie, co wynika z nadużywania przez chorych krótko działających -mimetyków (SABA) i niestosowania wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) w odpowiednich dawkach. Dlatego odtąd SABA nie są już zalecane przez ekspertów do stosowania w monoterapii w żadnej postaci tej choroby, nawet jako leki ratunkowe. W nowych wytycznych eksperci zalecają, aby wszyscy dorośli i młodzież chorujący na astmę, niezalenie od stopnia kontroli choroby i intensywności leczenia, otrzymywali wGKS – okresowo lub przewlekle, najlepiej w sztywnym połączeniu z formoterolem, w dawkach i schemacie dostosowanych do stopnia intensywności leczenia, zapewniających dobrą kontrolę choroby.

Asthma is a complex disease whose incidence is constantly increasing in Poland. To reduce the effects of the disease, it is necessary to recognize it early and treat it properly. Primary healthcare physicians play an important role in this process. This article discusses in detail the problems of diagnosis and treatment based on the latest guidelines of experts from the Global Initiative for Asthma GINA 2019. Despite the great progress in the diagnosis and treatment of asthma, this disease is still associated with a risk of premature death. Asthma mortality has even increased in some countries over the past decade, which is associated with the patients abusing short-acting -mimetics (SABA) and not using inhaled glucocorticosteroids (ICS) at appropriate doses. Therefore, since then SABA are no longer recommended by experts for use as monotherapy, in any form of this disease, even as rescue medications. In the new guidelines, experts recommend that all adults and adolescents suffering from asthma, regardless of the degree of control and intensity of treatment, receive ICS – periodically or chronically, preferably in a rigid combination with formoterol, in doses and a schedule depending on the degree of intensity of treatment providing good disease control.
słowa kluczowe:

astma, GINA 2019, SABA, formoterol, budezonid

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe