ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wgląd i współpraca w leczeniu a zatrudnienie osób chorujących na schizofrenię

Piotr Błądziński
1
,
Aneta Kalisz
1
,
Przemysław Adamczyk
2
,
Aleksandra Arciszewska
3
,
Dagmara Mętel
1
,
Artur Daren
1
,
Andrzej Cechnicki
1

1.
Department of Community Psychiatry, Chair of Psychiatry, Medical College, Jagiellonian University, Krakow, Poland
2.
Department of Psychophysiology, Institute of Psychology, Jagiellonian University, Krakow, Poland
3.
Department of Affective Disorders, Chair of Psychiatry, Medical College, Jagiellonian University, Krakow, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (1): 21-33
Data publikacji online: 2018/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Analiza zjawisk wglądu i współpracy w leczeniu farmakologicznym u osób z wieloletnim przebiegiem schizofrenii objętych zawodową rehabilitacją psychiatryczną oraz ocena związku tych dwu czynników ze zdolnością do podjęcia pracy.

Metody
Badaniem objęto 51 osób z wieloletnim przebiegiem schizofrenii (wg kryteriów DSM-V). Analizowano różnice pomiędzy grupą pracującą w firmie społecznej (n = 22) i grupą niepracującą, objętą terapią zajęciową (n = 29). Wgląd oceniono za pomocą pozycji G12 skali PANSS oraz subiektywną skalą wglądu „Moje myśli i odczucia”, a współpracę w leczeniu farmakologicznym skalą MARS. Nasilenie objawów zbadano skalami PANSS i BNSS, a funkcjonowanie skalą GAF i SOFAS. W ocenie funkcji poznawczych użyto: MoCA, RAVLT, RHLB, ToH.

Wyniki
Grupa pracująca miała istotnie lepszy wgląd, mniejsze nasilenie objawów, lepiej funkcjonuje ogólnie i społecznie. W grupie niepracującej gorszy wgląd wiązał się z gorszym poziomem funkcjonowania oraz ze znacznie większą liczbą objawów klinicznych i zaburzeń poznawczych, a stopień współpracy w leczeniu – z nasileniem objawów i obecnością zaburzeń poznawczych. Nie wykazano związku pomiędzy współpracą w leczeniu a wglądem. Wgląd oceniany subiektywnie przez pacjenta koreluje z jego oceną obiektywną.

Wnioski
Ocena subiektywna wglądu kwestionariuszem samooceny „Moje myśli i odczucia” jest skorelowana z oceną obiektywną objawu G12 skali PANSS. Wgląd, obok nasilenia objawów oraz poziomu funkcjonowania ogólnego i społecznego, może mieć znaczenie dla zatrudnienia, podczas gdy współpraca w leczeniu farmakologicznym – nie.Purpose
Analyze insight and adherence to medication in patients with chronic schizophrenia and undergoing psychiatric occupational rehabilitation as well as to assess the relations between these two factors and employment ability.

Methods
A group of 51 participants diagnosed with chronic schizophrenia according to DSM-V criteria were divided into those employed in social firm (SF, n = 22) and participants of occupational therapy workshops (OTW, n = 29). Insight was measured with item G12 of PANSS scale and with “My thoughts and feelings” subjective insight scale, adherence to medication with MARS scale, symptom severity with PANSS and BNSS scales, general functioning with GAF and SOFAS scales; cognitive functions with MoCA, RAVLT, RHLB scales and Tower of Hanoi task.

Results
The group of employed subjects had significantly higher level of insight, lower symptom severity and better general and social functioning. In the group of unemployed participants lower insight was related to lower functioning and much higher number of clinical symptoms and cognitive impairments. Level of adherence to medication was related to symptom severity and presence of cognitive impairments. No correlation between adherence and insight was observed. Patients’ subjective assessment of insight correlated with psychiatrists assessment.

Conclusions
Subjective assessment of insight measured by “My thoughts and feelings” self-assessment questionnaire correlates with its objective assessment by item G12 PANSS scale. Higher level of insight, lesser symptom severity and general and better social functioning are associated with employment, whereas adherence to medication is not.

słowa kluczowe:

schizofrenia, praca, wgląd, współpraca w leczeniu farmakologicznym

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe