eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza młodych kobiet na temat profilaktyki raka piersi

Anna Pacian
,
Wioletta Ferenc
,
Marta Jędrasik

Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 151–157
Data publikacji online: 2014/11/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp i cel pracy: Rak piersi należy do najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych występujących u kobiet. Jest on również najczęstszą przyczyną zgonów Polek. Choroba ta stanowi istotny problem nie tylko z punktu widzenia medycznego, lecz także pod względem ekonomicznym i społecznym.

Celem głównym pracy była ocena poziomu wiedzy młodych kobiet na temat profilaktyki raka piersi.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r. wśród 100 mieszkanek województwa lubelskiego. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badania zrealizowano techniką badań kwestionariuszowych. Narzędziem badawczym, które zastosowano, był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.

Wyniki i wnioski: Prawie wszystkie respondentki wiedzą, czym jest mammografia. Badanie to przeprowadzane jest w określonych odstępach czasu, które wg Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 2 lata. Wiedzę na ten temat posiada jedna trzecia ankietowanych. Trzy czwarte respondentek ma wiedzę dotyczącą częstości przeprowadzania samobadania piersi, które powinno się wykonywać raz w miesiącu. Poza regularnością wykonywania tego badania ważne jest również, by było ono robione w odpowiednim czasie cyklu miesiączkowego. Ponad połowa ankietowanych wie, że piersi powinny być kontrolowane tuż po menstruacji. Prawie połowa kobiet w wieku 20–45 lat zamieszkujących okolice Lublina nie poddała się żadnym dodatkowym badaniom profilaktycznym mającym na celu wczesne wykrycie patologicznych zmian w obrębie gruczołu piersiowego. Głównym źródłem informacji na temat profilaktyki raka piersi dla większości respondentek były media (telewizja, internet, czasopisma).

Introduction and aim of the study: Breast cancer is one of the most common malignant neoplasms found in women. Also, it is the most-frequent cause of death among Polish women. This condition represents not only a medical, but also a social issue.

The main aim of this study was to assess young women’s awareness of breast cancer prevention.

Material and methods: The study was conducted from April until June 2013 and covered 100 female residents of the Lubelskie Province (Voivodeship). The study employed a questionnaire based diagnostic survey method using author-designed questionnaires.

Results and conclusions: Almost all respondents were aware of what mammography was. This examination is typically performed at specific intervals. Currently, these are recommended by the Polish National Health Fund at two years. One third of the respondents knew this fact. Three quarters of the respondents were aware of how often (i.e. once a month) they needed to perform breast self-examination. In addition to performing this examination on a regular basis, women should remember to do so at the right moment in their menstrual cycles. More than half the respondents knew that they had to examine their breasts immediately after menstruation. Almost half the women aged 20-45 who lived near Lublin had never undergone any additional screening tests for the early detection of mammary gland pathologies. Media (television, internet, magazines) were found to be the most popular source of information on breast cancer prevention among the respondents.
słowa kluczowe:

profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna, nowotwory piersi

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe