eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2015
vol. 65
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Wielofazowa pośmiertna angiografia TK w badaniu patologii naczyniowych i zmian w anatomii naczyniowej – szczególny przypadek „patchworku naczyniowego”

Sara Sabatasso
,
Francesco Doenz
,
Alain Bass
,
Katarzyna Michaud
,
Patrice Mangin
,
Silke Grabherr

Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (4): 248–259
Data publikacji online: 2016/07/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wielofazowa pośmiertna angiografia TK (MPMCTA) jest badaniem rutynowo wykorzystywanym w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie-Genewie przy analizie przypadków zgonów urazowych i naturalnych. W pracy opisano przypadek pacjenta z zespołem Leriche’a oraz licznymi interwencjami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie, obejmującymi m.in. wszczepienie pomostu pachowo-dwuudowego. Wykorzystując stosunkowo nową technikę MPMCTA, w ciele pacjenta uwidoczniono liczne zmiany sercowo-naczyniowe i stwierdzono, że nie mają one związku z przyczyną zgonu. Opisany przypadek wykazał przydatność MPMCTA przy badaniu pośmiertnym osób z podejrzewanymi patologicznymi zmianami naczyniowymi, jak również przewagę MPMCTA nad konwencjonalną sekcją zwłok przy analizie zmian w anatomii naczyniowej. Był to pierwszy przypadek wykonania MPMCTA z iniekcją roztworu środka kontrastowego do protezy naczyniowej.

Multi-phase postmortem CT-angiography (MPMCTA) is used routinely for investigating cases of traumatic and natural death at the University Centre of Legal Medicine, Lausanne-Geneva. Here, we report the case of a patient affected by Leriche syndrome, with a history of numerous cardiovascular interventions, including an axillobifemoral bypass. The multiple cardiovascular changes presented by the patient were visualised by this relatively new technique and they were shown not to be related to the cause of death. This case demonstrated the utility of MPMCTA for investigating bodies with suspected vascular pathologies. Moreover, it revealed the advantages of MPMCTA over conventional autopsy to investigate a modified vascular anatomy. This was the first case in which MPMCTA was performed by injecting a contrast-agent mixture into a vascular prosthesis.
słowa kluczowe:

obrazowanie w praktyce sądowo-lekarskiej, angiografia pośmiertna, zespół Leriche’a, proteza naczyniowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe