eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wpływ chirurgicznego opracowania rany na stopień odczuwania bólu u chorych z zakażoną stopą cukrzycową w dobie przedoperacyjnej i pooperacyjnej

Anna Szumska
,
Mariusz Barański

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 177-181
Data publikacji online: 2016/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena wpływu chirurgicznego opracowania rany na stopień odczuwania bólu u chorych z zakażonym zespołem stopy cukrzycowej w dobie przed- i pooperacyjnej.

Materiał i metody: Badania prowadzono w okresie od grudnia 2014 r. do października 2015 r. Grupę badaną stanowili chorzy z zakażonym zespołem stopy cukrzycowej poddani chirurgicznemu oczyszczeniu rany. Poziom bólu przed zabiegiem i po operacji badano skalą opisowo-numeryczną U.S. Department of Health and Human Services z 1994 r.

Wyniki: Analiza wyników nie wykazała istotnych różnic w poziomie odczuwanego bólu. Uzyskane wyniki po podziale na grupy wykazały znamiennie istotne różnice zarówno w grupie chorych, u których ból się zwiększył po zabiegu, jak i u chorych, u których się zmniejszył. U 18 chorych nie wykazano wpływu chirurgicznego oczyszczenia rany na stopień odczuwania bólu.Wnioski:

1. W badanym materiale ogólna analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w poziomie odczuwanego przez chorych bólu w okresie przed- i pooperacyjnym.

2. Szczegółowa analiza statystyczna wykazała istotne różnice – pomimo urazu operacyjnego ból w 0 dobie u 26% chorych po operacji zmniejszył się, u 38% chorych zwiększył, a u 36% pozostał na tym samym poziomie.

3. Subiektywne odczucie bólu u chorego z zespołem stopy cukrzycowej w dobie przed- i pooperacyjnej jest różne z powodu najczęściej występujących, współistniejących czynników modyfikujących, tj. niedokrwienie, neuropatia i zakażenie.

The aim of the study was to assess the impact of surgical debridement on the degree of pain in patients with infected diabetic foot syndrome in the pre- and postoperative 24-hour time periods.

Material and methods: The study during the period from December 2014 to October 2015. The test group included patients with infected diabetic foot syndrome who had undergone surgical wound debridement. The levels of pain before and after surgical debridement were studied using a numeric pain rating scale, developed by the U.S. Department of Health and Human Services 1994.

Results: Results did not reveal significant differences in the perceived level of pain. The results obtained after dividing the patients into groups showed significantly important differences both in the group of patients whose pain had increased after the procedure, and in patients in whom pain decreased. In 18 patients there was no impact of the degree of pain.

Conclusions:

1. In the study group, general statistical analysis showed no significant differences in the level of pain perceived in the period before and after surgical debridement.

2. Detailed statistical analysis revealed significant differences, which included a decrease in pain the day after surgical debridement in 26% of patients,an increase in pain in 38% of patients, and in 36% of patients the pain did not change after treatment.

3. The subjective feeling of pain in patients with diabetic foot syndrome in the 24-hour time period before and aftersurgical debridement is different because of co-existing factors; most commonly ischemia, peripheral neuropathy, and infection.
słowa kluczowe:

ból, zespół stopy cukrzycowej, chirurgiczne opracowanie rany

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe