eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ nawyków żywieniowych matki na nawyki żywieniowe dzieci z nadmiarem masy ciała

Kamilla Strączek
1
,
Anita Horodnicka-Józwa
1
,
Justyna Szmit-Domagalska
1
,
Elżbieta Petriczko
1
,
Krzysztof Safranow
2
,
Mieczysław Walczak
1

1.
Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Diseases and Cardiology of The Developmental Age, SPSK No. 1 PUM in Szczecin, Poland
2.
Department of Biochemistry and Medical Chemistry, Pomeranian Medical University, SPSK No. 2 PUM in Szczecin, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (3): 159–169
Data publikacji online: 2021/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Otyłość to ogólnoustrojowa, przewlekła choroba metaboliczna, której wzrost częstości występowania obserwuje się także u dzieci. Otyłość niesie za sobą ryzyko powikłań metabolicznych, sercowo-naczyniowych, a także problemów emocjonalnych i psychospołecznych. Czynniki powodujące nadmierny przyrost masy ciała u dzieci to m.in. nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz otyłość u matki. Rola matek w rozwoju otyłości u dzieci objawia się głównie wpływem na ich preferencje żywieniowe.
Cel pracy: Analiza wpływu wybranych nawyków żywieniowych matek na nawyki żywieniowe ich dzieci z nadmierną masą ciała przed interwencją i po interwencji dietetycznej.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 68 dzieci z nadwagą i otyłością, pacjentów Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz oceny nawyków żywieniowych. Nawyki żywieniowe oceniono u dziecka i matki.

Wyniki
Po interwencji dietetycznej u dzieci zaobserwowano zmniejszenie średniego BMI-SDS o 0,80 ±0,96 (p < 0,00001). Przed edukacją dietetyczną widoczny był istotny wpływ prawidłowych nawyków matki na nawyki dzieci dotyczące np. spożywania pierwszego śniadania, picia wody czy mleka. Pomimo interwencji dietetycznej nadal obserwowano negatywny wpływ nawyków matki na nawyki ich dzieci, m.in. podjadanie po kolacji i picie słodkich napoi.

Wnioski
Wykazano wpływ wybranych prawidłowych i nieprawidłowych nawyków żywieniowych matek na kształtowanie nawyków żywieniowych ich dzieci przed interwencją i po interwencji dietetycznej. Dotyczyło to m.in. liczby spożywanych posiłków, częstości spożywania słodyczy, żywności fast food. Nie wykazano związku w zakresie częstości spożywania warzyw między matką a dzieckiem.Introduction
Obesity is a chronic systemic metabolic disease, which is increasingly prevalent also in children. Obesity carries a risk of numerous complications. The factors that cause excessive weight gain in children are improper eating habits and maternal obesity. The role of mothers manifests mainly in influencing the food preferences of their children.
Aim of the study: To analyse the relationship between the selected eating habits of mothers and the eating habits of their children with excess body weight before and after dietary intervention.

Material and methods
The study group consisted of 68 overweight and obese children – patients of our department. The study used the author’s questionnaire for assessing eating habits. The eating habits were assessed in children and mothers.

Results
After dietary intervention reduction in mean BMI-SDS of 0.80 ±0.96 (p < 0.00001) was observed in children. Before dietary education, there was a significant relationship between mothers’ correct habits and children’s habits of, e.g., eating breakfast, cereal products drinking water, and consuming milk. Despite the dietary intervention, the influence of negative mothers’ habits on the habits of their children was still observed.

Conclusions
The influence of selected correct and incorrect mothers’ eating habits on shaping the eating habits of their children with excess body weight before and after dietary intervention was demonstrated. Before and after dietary intervention, this concerned, e.g., the number of eaten meals and the frequency of consuming sweets and fast food. No relationship was found between mother and child in the frequency of consumption of vegetables.

słowa kluczowe:

nawyki żywieniowe, matki, otyłość u dziecifacebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe