eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

Wpływ pandemii COVID-19 na używanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych: nowe zagrożenia i wyzwania

Sara Dehanov
1
,
Tiago Ferreira
1
,
Manuela Fraga
2

1.
Mental Health Department of Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora, Portugal
2.
Equipa de Tratamento de Coimbra, Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, Coimbra, Portugal
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (4): 373-376
Data publikacji online: 2021/04/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Pandemia COVID-19 jest czynnikiem stresogennym – powoduje nasilenie chorób psychicznych i zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w populacji. Wzrost konsumpcji legalnych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, pociągnął za sobą – co udowodniono – zmianę zarówno wzorów używania narkotyków, jak i wyboru ich rodzaju. Wiadomo, że osoby z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych są pod wieloma względami grupą szczególnie zagrożoną. Pandemia COVID-19, ze zwiększonym ryzykiem zarażenia się i ciężkiego przebiegu choroby w tej grupie, może jeszcze to zagrożenie potęgować. Ważne jest zatem, by służba zdrowia, biorąc pod uwagę tę sytuację, dostosowała się do nowych zagrożeń i wyzwań.

The COVID-19 pandemic is a stress factor for the general population and has been associated with an increase in mental illnesses and psychoactive substance use disorders. Evidence indicates that there has been a switch in the pattern of use and choice of drugs, with increased use of licit substances such as alcohol. The population with substance use disorders is known to be particularly vulnerable, and this status may be worsened by the current pandemic, with increased risk of infection and severe illness. It is important that health services adapt to the new risks and challenges that this population

faces.
słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne, psychiatria uzależnień

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.