eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ przebiegu choroby na aktywność fizyczną dzieci chorych na mukowiscydozę

Marta Grzeczyńska
,
Aleksandra Grzelewska
,
Tomasz Grzelewski
,
Paweł Majak
,
Iwona Stelmach

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Chorzy na mukowiscydozę mają mniejszą wydolność wysiłkową w porównaniu ze zdrową populacją.
Cel pracy. Celem badania była ocena wpływu przebiegu choroby na aktywność fizyczną dzieci chorych na mukowiscydozę.

Materiał i metody. Badaniem objęto 20 dzieci chorych na mukowiscydozę w wieku 8–18 lat, w tym 11 dziewczynek i 9 chłopców. W celu zbadania
wpływu przebiegu choroby na aktywność fizyczną dzieci chorych na mukowiscydozę wykorzystano kwestionariusz, jakim była anonimowa ankieta
skierowana do chorych. W pracy posłużono się również wynikami badań spirometrycznych, z których wykorzystano wartości pomiaru FEV1.

Wyniki. Wykazano, że czynności dnia codziennego, takie jak mycie, ubieranie, sprzątanie, spożywanie posiłków jedynie w nielicznych przypadkach
sprawiają trudności badanym dzieciom chorym na mukowiscydozę. Ograniczenia te dotyczyły głównie pacjentów w zaawansowanym
stadium choroby. Badane dzieci chore na mukowiscydozę nie uprawiały sportów wysiłkowych, wykonywały zaś ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Wnioski. Ze względu na częste hospitalizacje i przyjmowane leki oraz obniżoną wydolność fizyczną mukowiscydoza miała negatywny
wpływ na uczestnictwo badanych dzieci w lekcjach wychowania fizycznego w szkole. Im większa była roczna częstość hospitalizacji
i antybiotykoterapii u badanych pacjentów chorych na mukowiscydozę, tym mniejsza była ich aktywność fizyczna i ogólna sprawność.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 39–46


Introduction. Patients with cystic fibrosis (CF) have decreased physical efficiency compared to healthy population.

Aim of the study. The aim of the study was to assess the impact of the CF course on physical activity in children with diagnosed CF.

Material and methods. Participants were 20 children with CF, aged 8–18 years old, 11 girs and 9 boys. We used anonymous questionnaire
directed to patients in order to assess the impact of the CF course on physical activity in children with diagnosed CF. We also used spirometric
lung function parameter, namely FEV1.

Results. We showed that every day activitiesnamely washing, dressing up, cleaning up, eating only in numerous cases seem troublesome for
studied children with CF. These limitations were related to patients in advanced stage of CF. Studied children with CF did not practice heavy
exercises but rather general developmental exercises.

Conclusions. Due to frequent hospitalisations, drugs taken and decreased physical efficiency cystic fibrosis showed negative impact on the
attendance of patients to physical exercise lesssons in school. Higher annual number of hospitalisations and annual number of antibiotic
courses were correlated with were the lower physical activity and general efficiency of the patients were.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 39–46
słowa kluczowe:

mukowiscydoza; aktywność fizyczna; dzieci

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe