eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ psychoterapii na przebieg choroby alkoholowej u pacjentów leczonych w ośrodku terapii uzależnień

Anna Pływak
1
,
Krzysztof Galus
2
,
Elżbieta Kozak-Szkopek
2

1.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie
2.
Department of Geriatrics, Medical University of Warsaw
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Psychoterapia jest jedną z metod leczenia uzależnienia od alkoholu.


Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu leczenia psychoterapeutycznego u pacjentów uzależnionych od alkoholu leczonych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Pruszkowie.


Materiał i metody. Badaniom poddano 50 osób z województwa mazowieckiego z rozpoznaną chorobą alkoholową. Zbadano długotrwałość utrzymywania się uzależnienia od alkoholu, czynniki usposabiające do jego wystąpienia, wpływ wieku, wykształcenia i przebytych uprzednio psychoterapii na wyniki obecnego leczenia.


Wyniki i wnioski. Najlepszy wynik psychoterapii uzyskano u pacjentów leczących się w ośrodku po raz drugi i mających wyższy stopień wykształcenia. Dobre wyniki osiągnęli pacjenci w wieku średnim, u których prawdopodobnie alkohol nie spowodował jeszcze dużych uszkodzeń i którzy potrafili wyciągnąć odpowiednie wnioski ze strat poniesionych z powodu jego nadużywania. Chociaż wyniki psychoterapii są zwykle niewielkie, to jednak leczenie psychoterapeutyczne powinno być stosowane u pacjentów, u których są do niego wskazania.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 57–62


  


Introduction. Psychotherapy is one of the treatments for alcohol dependence.


Aim of the study. The aim of this study was to assess the impact of psychotherapeutic treatment in alcohol-dependent patients treated at the Regional Centre for Addiction Therapy in Pruszków.


Material and methods. The study involved 50 patients with alcoholism from Mazowsze region diagnosed with alcoholism. Examined the persistence of alcohol dependence, the factors predisposing to its occurrence, the impact of age, education and previously psychotherapy on the results of the present treatment.


Results and conclusions. The best result of psychotherapy were obtained in patients receiving treatment for the second time, and having a higher level of education. The good results achieved in middle-aged patients in whom alcohol is not likely to have caused major damage, and who were able to draw appropriate conclusions from his abuse. Although psychotherapy usually achieves small results, should be performed in some patients with alcohol dependence.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 57–62


 

słowa kluczowe:

uzależnienie od alkoholu; psychoterapia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe