ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Wpływ rytmu okołodobowego snu na funkcjonowanie w związku małżeńskim i aktywność seksualną

Joanna Katarzyna Szmyd
,
Adam Wichniak
,
Justyna Anna Holka-Pokorska
,
Michał Lew-Starowicz

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (3): 247-257
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Zaburzenie z opóźnioną fazą snu i czuwania (delayed sleep-wake phase disorder – DSWPD) występuje u 7–16% osób młodych. Objawy tego zaburzenia są nasilane przez długotrwałe i późne korzystanie z urządzeń elektronicznych, zmianowy tryb pracy, nieregularne pory posiłków i inne zmiany społeczno-kulturowe. Celem artykułu jest opis przypadku i analiza leczenia pacjenta z diagnozą DSWPD.

Opis przypadku
28-letni mężczyzna zgłosił się do poradni leczenia zaburzeń snu z powodu negatywnego wpływu zaburzeń rytmu snu na jakość relacji małżeńskiej, w tym na jakość życia seksualnego. Wcześniejsze leczenie lekiem nasennym nie było skuteczne, podobnie jak samodzielnie rozpoczęte przez pacjenta leczenie melatoniną. Dopiero zastosowanie, obok terapii melatoniną, pełnego programu leczenia chronobiologicznego – zgodnego z aktualnymi standardami, doprowadziło do istotnej poprawy.

Komentarz
Zaburzenie z opóźnioną fazą snu i czuwania istotnie wpływa na jakość życia i codzienne funkcjonowanie nie tylko pacjenta, ale też jego rodziny. Zalecane metody leczenia to: terapia melatoniną, fototerapia oraz interwencje behawioralne.Purpose
Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD) occurs in 7–16% of young people. Development of this disorder is favored by prolonged and late use of electronic devices, shift work, irregular meal times and other socio-cultural changes. The aim of the article is to describe the case study and to analyze treatment of the patient with a diagnosis of DSWPD.

Case description
A 28-year-old man who reported negative impact of sleep disorders on the quality of his marital relationship, including the quality of sex life. Previous treatment with a sleeping medicine was not effective. Only the use of a full chronobiological treatment program, in line with current standards, and melatonin therapy has led to significant improvement in his condition.

Comment
DSWPD is a disorder that significantly affects the quality of life and daily functioning, not only of the patient but also of his family. Recommended treatment methods include melatonin therapy, phototherapy, and behavioral interventions.

słowa kluczowe:

rytm okołodobowy, zaburzenia rytmu snu i czuwania, jakość życia seksualnego

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe