eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wpływ spożywania skrobi opornej na rozwój nadwagi, otyłości i zaburzeń w gospodarce węglowodanowej u dzieci

Agnieszka Lejk
,
Małgorzata Myśliwiec
,
Artur Myśliwiec

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 81-84
Data publikacji online: 2019/06/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nadwaga i otyłość u dzieci staje się coraz częstszym problemem ze względu na zwiększony dostęp do przetworzonej żywności, zbyt dużą gęstość energetyczną diety oraz ograniczoną aktywność fizyczną u dzieci. Takie trendy dzisiejszego społeczeństwa prowadzą do występowania konsekwencji zdrowotnych, które na samym początku można zaobserwować w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Redukcja masy ciała oraz zmiana nawyków żywieniowych mogą zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2. Ostatnio coraz częściej podkreśla się korzyści ze spożywania produktów zawierających skrobię oporną, której główną zaletą jest wpływ na szlak metaboliczny glukozy. Do dnia dzisiejszego nie stworzono zaleceń dotyczących dziennego spożycia skrobi opornej ani nie uwzględniono jej zawartości w poszczególnych produktach dostępnych na rynku spożywczym. Mimo to w literaturze pojawia się coraz więcej doniesień o korzystnym wpływie spożywania skrobi opornej jako czynnika, który wspomaga kontrolę glikemii u dzieci z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Niestety, powyższa tematyka wymaga dalszych badań w tym kierunku, szczególnie w populacji wieku rozwojowego, które pozwolą na sformułowanie precyzyjnych wniosków dotyczących jej stosowania w profilaktyce nadwagi, otyłości, zaburzeń gospodarki węglowodanowej i rozwoju cukrzycy.

Overweight and obesity in children is becoming an increasingly common problem due to the increased access to processed food, overly high energy density diet, and limitation of physical activity in children. Such trends in today’s society lead to health consequences that can be observed in the early stages of carbohydrate metabolism disorders. Reduction of body weight and changes in eating habits can prevent the onset of type 2 diabetes. Recently, the benefits of consuming products containing resistant starch, which has the main advantage of influencing the metabolic pathway of glucose, have been increasingly underlined.

To date, no recommendations have been made for the daily intake of resistant starch or its content in individual products available on the food market. However, in the medical literature, there are an increasing number of reported cases of the beneficial effect of consuming resistant starch as a factor that supports glycaemic control in children with carbohydrate disorders.

Unfortunately, the above topic requires further research in this direction, especially in the developmental age population, which will allow the formulation of precise conclusions regarding its use in the prevention of overweight, obesity, carbohydrate metabolism disorders, and the development of diabetes.
słowa kluczowe:

skrobia oporna, nadwaga, otyłość, metabolizm węglowodanów

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe