eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wsparcie a poczucie koherencji (SOC) jako wyznaczniki w powrocie do zdrowia u mężczyzn z rozpoznanym rakiem prostaty

Krystyna Kurowska
,
Wioletta Żmuda

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Antonovsky, twórca teorii salutogenetycznej, dowiódł, że człowiek posiada zasoby odpornościowe, które pozwalają mu przetrwać trudne
sytuacje życiowe. Silne poczucie koherencji (SOC) i wsparcie pozwalają podjąć skuteczną walkę z chorobą.

Cel pracy. Celem pracy było określenie poziomu poczucia koherencji oraz stopnia i rodzaju otrzymywanego wsparcia przez pacjentów z rakiem
prostaty w walce z chorobą, a często o życie.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na Oddziale Urologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Przebadano
82 mężczyzn z rozpoznanym rakiem prostaty. Poczucie koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza Antonovsky’ego SOC-29, a pomiar
wsparcia społecznego skalą Kmiecik-Baran.

Wyniki. Wykazano, że chorzy mieli obniżony globalny poziom poczucia koherencji, różnice występowały we wsparciu wartościującym
i emocjonalnym. Im wyższy poziom poczucia koherencji, tym mniej potrzebowali wsparcia emocjonalnego, im wyższe poczucie koherencji,
tym mniejsze zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne i większa zaradność.

Wnioski. Wyniki wskazują na nieradzenie sobie pacjentów z problemami oraz na nieprzystosowanie się do życia z chorobą przewlekłą
(nowotworową). Zbadanie tych zmiennych pozwoli na ustalenie zakresu opieki w stosunku do potrzeb osób z rozpoznanym rakiem prostaty.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 81–85

Introduction. According to Antonovsky, the author of the salutogenic theory, people have resources which help them cope with difficult
situations. Strong sense of coherence (SOC) and support enable patients to fight the disease.

The aim of the study. The aim of the study was to estimate the level of SOC and kind of support received by patients with prostate cancer.

Material and methods. The study was conducted on the Oncology/Urology Ward, Oncology Center, Bydgoszcz and included 82 men with
prostate cancer. SOC was assessed using Antonovsky’s SOC-29 and the support was measured using Kmiecik-Baran scale.

Results. The patients had lowered global SOC, the differences were observed in valuative and emotional support. The higher SOC level, the
less need for emotional and informative support and better manageability.

Conclusions. Estimation of the levels of SOC and social support might be used as determinants of care of patients with cancer at different
stages of the disease.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 81–85
słowa kluczowe:

rak prostaty; poczucie koherencji (SOC); wsparcie społeczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe