eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wsparcie oczekiwane i otrzymywane od personelu medycznego w percepcji rodziców hospitalizowanych dzieci

Anna Mazur, Anna Aftyka, Angelika Sipta, Ewa Skrobowska, Ewa Humeniuk

Psychoonkologia 2016; 20 (4): 183-190
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: W sytuacji choroby i hospitalizacji dziecka niezwykle istotne jest całościowe podejście zarówno do małego pacjenta, jak i jego opiekunów. Obejmuje ono nie tylko leczenie oraz pielęgnowanie chorego dziecka, lecz także udzielanie wsparcia jego rodzicom. Celem pracy były ocena wsparcia udzielanego rodzicom przez pielęgniarki i lekarzy oraz ocena wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego od pielęgniarek w percepcji rodziców hospitalizowanych dzieci.

Materiał i metody: Badaniami objęto 120 rodziców, których dzieci przebywały na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz na I i II Oddziale Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zastosowanymi narzędziami badawczymi były Kwestionariusz NPST w polskiej adaptacji Anny Aftyki i wsp. oraz ankieta socjodemograficzna.

Wyniki i wnioski: Rodzice hospitalizowanych dzieci uważają, że otrzymywali od pielęgniarek i lekarzy porównywalne wsparcie informacyjne, emocjonalne, wartościujące, instrumentalne oraz ogólne. W percepcji respondentów otrzymywane od pielęgniarek wsparcie informacyjne, emocjonalne, wartościujące, instrumentalne oraz ogólne jest niższe od oczekiwanego. Otrzymane wyniki badań własnych pogłębiają wiedzę w obszarze psychologii zdrowia oraz mogą być wykorzystane do opracowania skutecznych form udzielania wsparcia rodzicom hospitalizowanych dzieci przez personel medyczny.

Introduction: In the case of a child’s illness and their hospital stay, a holistic approach to a paediatric patient and their parents/carers is of considerable significance. It encompasses the provision of not only treatment and care of an ill child but also support for their parents. The aim of the work was the evaluation of support provided by nurses and doctors as well as assessment of expected and received support from nurses in the perception of parents whose children were treated in hospital.

Material and method: The study included 120 parents of children treated at the Surgery and Paediatric Traumatology Department as well as I and II Department of Paediatric Orthopaedics, University Children’s Hospital in Lublin. The research instruments applied were as follows the Polish adaptation of the Nurse Parent Support Tool (NPST) by Anna Aftyka et al. and a sociodemographic questionnaire.

Results and conclusions: The parents of children treated in hospital claim that both nurses and doctors provided them with comparable support, namely informational, emotional, appraisal, instrumental and general one. In the perception of the respondents informational, emotional, appraisal, instrumental and general support delivered by nurses is lower than the expected one. The research results obtained deepen the knowledge in the field of health psychology and can be used to compile effective forms of the provision of support for parents of children treated in hospital by the medical personnel.
słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, personel medyczny, rodzice hospitalizowanych dzieci

referencje:
Żywica J, Posłuszna-Owczarz M. Wspierająca i edukacyjna rola pielęgniarki pediatrycznej w odniesieniu do dzieci chorych i ich rodziców. Zeszyty Naukowe WSHE 2013; 37: 1-13.
Waksmańska W, Łukasik R. Oczekiwania rodzin pacjentów a postawy personelu medycznego – analiza na przykładzie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20: 70-75.
Sochocka L, Wojtyłko A. Poczucie satysfakcji podopiecznych Oddziału Chirurgii Dziecięcej WCM w Opolu a model opieki funkcjonujący w Oddziale. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2011; 1: 19-25.
Miles MS, Carlson J, Brunssen S. The nurse parent support tool. J Pediatr Nurs 1999; 14: 44-50.
House JS. Social Support and Social Structure. Sociological
Forum 1987; 2: 135-146.
Kózka M. Wsparcie społeczne w chorobie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Maciarz A. Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2006.
Lelonek B, Kamusińska E. Analiza dostępnego wsparcia społecznego u pacjentów oddziału chirurgicznego. Studia Medyczne 2011; 23: 35-42.
Pawlak-Bratkowska M, Pilarz E, Tkaczyk M. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2013; 9: 179-185.
Juszczak K. Czynniki wpływające na zadowolenie pacjenta z opieki pielęgniarskiej w świetle badań. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 4: 115-117.
Rutkowska E. Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2012; 3: 39-47.
Knoll N, Schwarzer R. Gender and age differences in social support: A study on East German refugees. W: Weidner G, Kopp M, Kristenson M (red.). Heart disease: Environment, stress and gender. NATO Science Series, Series I: Life and Behavioral Sciences, The Netherlands: IOS Press, Amsterdam 2002; 38-67.
Sęk H. Stres krytycznych wydarzeń życiowych. W: Sęk H, Pasikowski T (red.). Zdrowie – stres – zasoby. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001; 13-22.
Pawlak-Bratkowska M, Pilarz E, Tkaczyk M. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2013; 9: 179-185.
Sęk T. Life stress in various domains and perceived effectiveness of social support. Polish Psychological Bulletin 1991; 22: 150-161.
Reynoolds NR, Alonzo AA. The acute myocardial infarction coping model. A midrange theory. W: Rice VH (red.). Handbook of stress, coping and health. Implication for nursing research, theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks 2000; 411-423.
Lakey B, Cohen S. Social support theory and measurement. W: Cohen S, Underwood LG, Gottlieb BH (red.). Social support measurement and intervention. A guide for health and social scientists. Oxford University Press, Oxford 2000; 29-52.
Aftyka A, Rozalska-Walaszek A, Wróbel A i wsp. Adaptacja kulturowa The Nurse Parent Support Tool – NPST (maszynopis).
Dohin J, Coiffier-Leone C, Payre P i wsp. Evaluation of a multidisciplinary consultation for children’s upper limb amputation. Ann Phys Rehabil Med 2016; 59: 14.
Lock J, Raat H, Peters M i wsp. Optimization of home treatment in hemophilia: effects of transmural support by a hemophilia nurse on adherence and quality of life. Hemophilia 2016; 22: 841-851.
Ell K, Dunkel-Scheter Ch. Social support and adjustment to myocardial infarction, angioplasty and coronary artery bypass surgery W: Shumaker SA, Czajkowski SM (red.). Social support and cardiovascular disease. Plenum Press, New York 1994; 301-331.
Chalmers B, Wolman W. Social support in labor – a selective review. Medline Express 1993; 14: 1-15.
Guerdigen D, Fronberg D, Fontain P. The effect of social support on women’s health during pregnancy, labor, delivery and postpartum period. Medline Express 1991; 23: 37-375.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe