eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Współczesna wideotorakoskopia w chirurgii klatki piersiowej, istotne elementy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem — doświadczenia własne

Sylwia Terech
,
Janina Książek
,
Wojciech Żurek

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Wprowadzanie małoinwazyjnych technik chirurgicznych w torakochirurgii wiąże się ze zmianami postępowania personelu pielęgniarskiego
w opiece nad chorymi torakochirurgicznymi.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie wideotorakoskopii (VATS), jako nowoczesnej metody leczenia, szeroko stosowanej w chirurgii
klatki piersiowej oraz specyfiki opieki nad pacjentami po zabiegu (małoinwazyjnym) na podstawie własnych doświadczeń.
Materiał i metody. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu omawianego tematu oraz wykorzystano materiał własny. Miejscem
badań była Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Wyniki i wnioski. Analiza przedstawionego materiału wskazuje, że nowoczesne techniki chirurgiczne, które znajdują coraz szersze zastosowanie
w chirurgii klatki piersiowej, wymagają także nowoczesnego podejścia w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem. Wymusza
to ustawiczne kształcenie zespołów pielęgniarskich i intensyfikację działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem i jego rodziną.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 63–71

Introduction. The introduction of minimally invasive surgical techniques into thoracic surgery is associated with changes in the procedures
observed by the nursing staff in the care of thoracic surgery patients.
Aim of the study. To present video- assisted thoracic surgery (VATS) as a modern treatment method widely used in thoracic surgery and the
specificity of the care of VATS patients, based on own experience.
Material and methods. The paper is an overview of the literature on the subject and it draws on own material. The study was conducted at
the Department Thoracic Surgery Clinic of the University Clinic Center in Gdansk.
Results and conclusions. An analysis of the presented material shows that the modern surgical techniques gaining an increasingly wider
application in thoracic surgery additionally require a modern approach to the nursing care of the patient. This requires the continual education
of nursing teams and intensification of nursing activities in the care of the patient and their family.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 63–71
słowa kluczowe:

wideotorakoskopia; chirurgia klatki piersiowej; opieka pielęgniarska

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe