eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wybrane aspekty problemu ortotanazji w percepcji studentów kierunków medycznych

Andrzej Guzowski
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Mateusz Cybulski

Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 158–164
Data publikacji online: 2014/11/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Ortotanazja to, za Słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Kopalińskiego, „zaniechanie dalszego sztucznego podtrzymywania życia”.

Cel pracy: Ocena wybranych aspektów problemu ortotanazji w percepcji studentów kierunków medycznych.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 155 studentów, wykorzystano w nim kwestionariusz ankietowy własnego autorstwa.

Wyniki: Ponad połowa badanych (58,1%), myśląc o śmierci, odczuwała strach i kojarzyła się im ona z czymś przykrym (57,4%). Spośród ankietowanych 69% uważało, że sposób jej postrzegania zmienia się w obliczu śmierci bliskiej osoby. Największa grupa studentów za eutanazję uznała „przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka” (31%) i miała problem z wyjaśnieniem pojęć: „dystanazja” (44,5%), „antydystanazja” (30,3%) i „ortotanazja” (30,3%). Ortotanazji nie akceptowało 7,7% studentów, 39,5% twierdziło, iż nie ma do niej wskazań, a 44,5% uważało, że umożliwia umierającemu przeżycie śmierci w sposób świadomy i godny. Statusu prawnego ortotanazji nie znało 65,2%. Za prawną akceptacją ortotanazji opowiedziało się 19,4% badanych, a za jej karaniem – 10,3%. W procedurze ortotanazji uczestniczyłoby 16,1% osób. Decyzja o ortotanazji powinna być wyrażona wcześniej spisaną wolą chorego w opinii 32,3% badanych. Z terminem „ortotanazja” nie spotkało się 72,9% osób.

Wnioski: Wiedza studentów na temat ortotanazji jest zróżnicowana, ale niewystarczająca. Większość badanych było niezdecydowanych w kwestii akceptacji ortotanazji, jej statusu prawnego, woli uczestniczenia w jej procedurze oraz potrzeby uporczywego stosowania wobec nieuleczalnie chorego środków leczniczych, jeżeli nie wiąże się to z choćby minimalną poprawą stanu zdrowia. Zdecydowana większość studentów nie miała na uczelni zajęć z zakresu ortotanazji, ale i nie widziała takiej potrzeby.

Introduction: According to Kopaliński “orthothanasia” this is an “abandonment of further artificially sustained life”.

Aim of the study: To evaluate selected aspects of the problem “orthothanasia” in the perception of medical students.

Material and methods: The study included 155 students and we used the original questionnaire.

Results: 58.1% of respondents thinking about death, they felt fear and something unpleasant (57.4%). 69% felt that the way it is perceived is changing in the face of the death of a loved one. Most of the students considered euthanasia as “the acceleration of death in order to shorten the suffering of sick man” (31%), had a problem with an explanation of the concept of “dysthanasia” (44.5%), “antidysthanasia” (30.3%), and “orthothanasia” (30.3%). Only 7.7% of students did not accept orthothanasia; 39.5% argued that there is no indication to orthothanasia, and 44.5% felt that it allows dying man experience death in a conscious and worthy. Of the respondents, 65.2% did not know the legal status of orthothanasia. The idea of euthanasia legalization was supported by 19.4% of respondents, opposed by 10.3%. 16.1% declared they would practice orthothanasia. Of the respondents, 32.3% answered that orthothanasia decision should be expressed in writing form by a patient. Regarding the definition of orthothanasia, students showed a high rate of incorrect answers (72.9%).

Conclusions: The knowledge of students about orthothanasia is varied, but not sufficient. Most respondents were undecided on the issue of acceptance orthothanasia, its legal status, the participation in this procedure, and administration of the therapeutic agents to a terminally ill patient when they do not bring minimal health improvement.
słowa kluczowe:

studenci, ortotanazja, percepcja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe