eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2017
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wybrane aspekty profilaktyki ran odleżynowych

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 41-48
Data publikacji online: 2017/07/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ciągu ostatnich dwóch dekad częstość występowania odleżyn gwałtownie wzrosła, a pracownicy opieki medycznej mają trudności z zapewnieniem skutecznych działań profilaktycznych i leczniczych, szczególnie u osób starszych, chorych przewlekle i w stanie terminalnym. Obecnie w opiece medycznej kładzie się nacisk na stosowanie „praktyki opartej na dowodach”. Zarówno w Polsce, jak i na świecie opracowuje się wytyczne opieki. Wszystkie podkreślają znaczenie identyfikacji chorych zagrożonych ryzykiem rozwoju odleżyn i objęcie ich kompleksową profilaktyką. W piśmiennictwie wyszczególniono ponad 100 różnych czynników ryzyka rozwoju odleżyn. Diagnostyka chorego zagrożonego odleżyną powinna opierać sią przede wszystkim na niezależnych predyktorach określonych na podstawie przeglądów piśmiennictwa i metaanalizach. W niniejszej pracy omówiono wybrane czynniki ryzyka i rekomendacje dotyczące kompleksowej opieki nad chorym z ryzykiem rozwoju odleżyn.

In the past two decades, the incidence of pressure ulcers has dramatically increased, and health care workers have difficulties in providing effective preventive and curative measures, especially in the case of elderly, chronically and terminally ill patients. Currently, medical care emphasises the use of “evidence-based practice.” Both in Poland and throughout the world, care guidelines are being elaborated. All of them emphasise the importance of identifying patients who are at risk of development of pressure ulcers and placing them under comprehensive prevention. The literature lists over 100 different risk factors for developing pressure sores. Diagnosis of a patient who is at risk of pressure ulcers should be based primarily on the SIA independent predictors specified on the basis of surveys of the literature and meta-analyses. In this paper, selected risk factors and recommendations for comprehensive care of patients at risk and with bedsores have been discussed.
słowa kluczowe:

odleżyny, ryzyko rozwoju odleżyn, profilaktyka

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe