eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2013
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wybrane aspekty szpitalnych zakażeń grzybiczych

Bożena Siczyńska
,
Danuta Dyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 1: 1-6
Data publikacji online: 2013/03/27
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
W ostatnich latach odnotowuje się podwojenie liczby szpitalnych zakażeń grzybiczych u hospitalizowanych pacjentów. Stanowią one ok. 9–10% wszystkich zakażeń szpitalnych i mogą dotyczyć skóry, błon śluzowych, narządów i układów. Są wynikiem interakcji drobnoustrojów, stanu odporności chorego oraz dróg przenoszenia zakażeń. W pracy przedstawiono sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do szpitalnych za­każeń grzybiczych oraz omówiono aktualne metody diagnostyki, terapii i profilaktyki grzybic systemowych.

In the last few years, a doubling of the number of hospital fungal infections in hospitalized patients has been observed. These infections account for about 9-10% of all hospital infections and may affect skin, mucous membranes, organs and entire systems. They are the result of an interaction between microbes, the patient’s immunity level and mode of disease trans­mission. This study presents the epidemiological situation in hospital fungus infections and discusses the current methods for diagnosing, treating and preventing systemic mycoses.
słowa kluczowe:

grzyby, szpitalne zakażenia grzybicze, inwazyjne zakażenia grzybicze, profilaktyka, leczenie

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.