eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wybrane prawne aspekty sedacji

Rafał Kubiak

Medycyna Paliatywna 2015; 7(2):106–114
Data publikacji online: 2015/08/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sedacja jako metoda łagodzenia cierpień pacjenta może budzić szereg wątpliwości prawnych. Procedura ta nie została bowiem w Polsce uregulowana. W szczególności więc powstaje pytanie, kto może zdecydować o jej zastosowaniu oraz zakończeniu, zwłaszcza jeśli następstwem takiego zaniechania może być śmierć pacjenta.

W artykule rozważane są przepisy prawne, które mogą posłużyć do rozstrzygnięcia tych dylematów. Omówiono kwestie sedacji w kontekście prawa pacjenta do poszanowania godności, w tym umierania w spokoju. Rozważono wymogi dotyczące zgody pacjenta na takie postępowanie oraz przypadki, gdy chory ze względu na swój stan nie może wyrazić skutecznego prawnie oświadczenia. Zaprezentowano tematykę odpowiedzialności karnej za spowodowanie skutków dla życia i zdrowia pacjenta, które mogą nastąpić w wyniku zwiększania dawek leków uśmierzających ból. Przedstawiano możliwość poniesienia takiej odpowiedzialności za zabójstwo, zabójstwo eutanatyczne albo nieumyślne spowodowanie śmierci. Podniesiono także problem zaprzestania reanimacji oraz stosowania uporczywej terapii i w tym kontekście ewentualnej odpowiedzialności karnej za takie zaniechania.

Sedation may cause a number of legal doubts. This procedure has not yet been regulated in Poland. Particularly, one question arises, as for who can decide on its use and end, especially if the consequence of such omission may be the patient’s death.

This article considers legal regulations, which may be used to resolve such dilemmas. Therefore, the issue of sedation in the context of the patient’s right to respect dignity, including passing away in peace, has been considered. Requirements regarding the patient’s consent to such proceedings have also been deliberated, as well as instances when the patient – due to his condition – cannot express his explicit, legally effective statement. The subject matter of criminal responsibility for causing consequence to the life and health of the patient, which may occur as a result of increasing doses of pain-relieving medications was presented.
słowa kluczowe:

sedacja, zabójstwo eutanatyczne, zgoda pacjenta, reanimacja

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe