eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2024
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wybrane zaburzenia psychiczne u seniorów. Możliwości zastosowania kwetiapiny

Iwona Patejuk-Mazurek
1

  1. Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie
Data publikacji online: 2024/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Starzejące się społeczeństwo niesie ze sobą problemy zdrowotne natury psychicznej. U osób starszych występują zaburzenia, które były leczone już wcześniej (np. depresje czy zaburzenia lękowe), ale też rozwijające się aktualnie, często w związku z sytuacją zewnętrzną seniora (np. utrata osób bliskich, samotność, ograniczona samodzielność) lub chorobami somatycznymi (np. cukrzyca, choroby neurologiczne). Do takich problemów należą zaburzenia snu, objawy neurobehawioralne towarzyszące otępieniu czy stany depresyjne i lękowe. Kwetiapina należy do leków przeciwpsychotycznych, ale ze względu na szeroki zakres oddziaływania wprost na receptory i aktywny metabolit o działaniu przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym jest stosowana w różnych zaburzeniach psychicznych, także wymienionych powyżej (chociaż off-label, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi). W artykule zostaną opisane wybrane zaburzenia psychiczne u seniorów oraz możliwości zastosowania kwetiapiny w ich przebiegu.

Aging brings with it mental health problems that have been treated before (e.g. depression or anxiety disorders), but also currently developing, often due to the senior’s external circumstances (e.g. loss of loved ones, loneliness, deteriorating independence) or somatic diseases (e.g. diabetes, neurological diseases). Such problems include sleep disorders, neurobehavioral symptoms accompanying dementia, and depressive or anxiety states. Quetiapine, even though it belongs to antipsychotics, due to its wide range of effects directly on receptors and its active metabolite with antidepressant and anti-anxiety effects, has become a substance used in various psychiatric disorders, including those mentioned above (although off-label, i.e. outside of the registration indications). This article will describe selected psychiatric disorders in seniors and the potential use of quetiapine for them.
słowa kluczowe:

zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu, zaburzenia zachowania i objawy psychiatryczne towarzyszące otępieniu (objawy neurobehawioralne), farmakoterapia, kwetiapina

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.