eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2010
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wznowa choroby nowotworowej a długość przeżycia u chorych na surowiczego gruczolakoraka jajnika

Leszek Gottwald
,
Wiesław Tyliński
,
Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Medycyna Paliatywna 2010; 4: 202–208
Data publikacji online: 2011/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: U chorych na raka jajnika odsetek 5-letnich przeżyć nie przekracza 30–40%. Najczęstszym typem histologicznym pierwotnego raka jajnika jest gruczolakorak surowiczy.

Cel pracy: Ocena długości przeżycia chorych ze wznową surowiczego raka jajnika.

Materiał i metody: Retrospektywną analizą objęto grupę 37 chorych w wieku 25–83 lat ze wznową surowiczego raka jajnika. Okres obserwacji chorych wynosił 2–71 miesięcy (średnio 20,8 ±17,8 miesiąca). Analizowano długość okresu do wznowy, przeżycie ze wznową oraz całkowite przeżycie chorych od rozpoznania pierwotnego raka jajnika. Dodatkowymi ocenianymi parametrami były wiek chorych, radykalność pierwotnego zabiegu chirurgicznego i pierwotne zaawansowanie raka jajnika.

Wyniki: Długość okresu do wznowy, przeżycie chorych ze wznową oraz całkowite przeżycie wynosiły odpowiednio: 1–68 miesięcy (średnio 13,6 ±14,8 miesiąca), 0,5–47 miesięcy (średnio 7,2 ±9,5 miesiąca) i 2–71 miesięcy (średnio 20,8 ±17,8 miesiąca). Stwierdzono korelację pomiędzy wiekiem chorych w momencie rozpoznania raka jajnika oraz czasem do wznowy i całkowitym przeżyciem. Przeżycie ze wznową nie zależało od wieku, zaawansowania klinicznego i radykalności pierwszego zabiegu chirurgicznego.

Wnioski: Rokowanie u chorych ze wznową surowiczego gruczolakoraka jajnika jest złe. Wiek chorych w momencie rozpoznania raka jajnika może być rozpatrywany jako dodatkowy czynnik korelujący z czasem wolnym od wznowy i z całkowitym przeżyciem chorych. Nie wykazano, aby wiek chorych, pierwotne zaawansowanie nowotworu oraz radykalność pierwszego zabiegu operacyjnego wpływały na długość przeżycia po wznowie u chorych na surowiczego raka jajnika.

Introduction: In patients with ovarian cancer the 5-year survival rate does not exceed 30-40%. The most common histology of the neoplasm is primary serous ovarian cancer.

Aim of study: To assess the survival in patients with relapsed serous ovarian cancer.

Material and methods: The retrospective study conducted in the group of 37 patients aged 25-83 years-old with the relapse of serous ovarian cancer. The follow-up period was 2-71 months (median 20.8 ±17.8). The disease free survival, survival after relapse and overall survival were analyzed. The age, radicality of surgery and staging were analyzed as additional factors.

Results: The disease free survival, survival after relapse and overall survival were: 1–68 months (median 13.6 ±14.8), 0,5-47 months (median 7.2 ±9.5), and 2-71 months (median 20.8 ±17.8) respectively. The correlation between age at diagnosis and both disease free survival and overall survival was observed. The survival after relapse was not connected to the age, radicality of surgery and staging.

Conclusions: The prognosis after relapse in ovarian cancer patients is generally poor. The age at diagnosis can be analyzed as additional predictor of survival in patients with serous ovarian cancer. The survival after relapse in ovarian cancer patients is not dependent from the age, radicality of surgery and staging.
słowa kluczowe:

rak jajnika, surowiczy, wznowa, leczenie, rokowanie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe