ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia funkcjonowania węchowego w przebiegu choroby Parkinsona

Krzysztof Śmigórski
,
Agnieszka M. Śmigórska

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (2): 75-84
Data publikacji online: 2017/08/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy na temat utraty sprawności węchowej związanej z patologicznymi zmianami neurozwyrodnieniowymi zachodzącymi w przebiegu choroby Parkinsona.

Poglądy: Zaburzenia sprawności węchowej pojawiają się we wczesnym, prodromalnym etapie rozwoju choroby Parkinsona, a ich natężenie jest większe niż w innych chorobach neurozwyrodnieniowych. W artykule przedstawiono informacje na temat charakterystyki utraty węchu w chorobie Parkinsona.

Wnioski: Autorzy wykazują, że ocena sprawności węchowej jest użyteczna w różnicowaniu zaburzeń neurozwyrodnieniowych w ich prodromalnym stadium z fizjologicznym starzeniem się. Ewaluacja sprawności węchowej może być również bardzo pomocna w różnicowaniu diagnostycznym zespołów parkinsonowskich. Głębokość zaburzeń węchowych może być dobrym predyktorem rozwoju zaburzeń neuropsychiatrycznych w chorobie Parkinsona.

Purpose: The aim of this article is to provide a summary of findings concerning the olfactory loss associated with pathological neuro¬ degenerative changes which occur in the course of Parkinson’s disease.

Views: Olfactory function deficits occur in the early, prodromal stage of Parkinson’s disease and their severity is much higher, especially compared with other neurodegenerative diseases. Information on characteristics of olfactory loss in Parkinson’s disease is presented in the article.

Conclusions: Authors indicate that olfactory function assessment is useful in differential diagnosis of neurodegenerative disorders in their prodromal stage and physiological aging. Olfactory ability evaluation may be also very helpful in differential diagnosis of parkinsonism syndromes. Severity of the olfactory impairment may be a good predictor of neuropsychiatric complications development in Parkinson’s disease.
słowa kluczowe:

choroba Parkinsona, zaburzenia węchu, percepcja węchowa, otępienie, węch

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe