eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zakażenia ran przewlekłych – poważny problem medyczny

Maria T. Szewczyk
,
Eugenia Gospodarek
,
Paulina Mościcka
,
Arkadiusz Jawień
,
Justyna Cwajda-Białasik
,
Katarzyna Cierzniakowska
,
Elżbieta Hancke

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 1–6
Data publikacji online: 2015/03/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zakażenie w ranie przewlekłej może się pojawić na każdym etapie procesu gojenia i nie tylko spowolnić ten proces, lecz wręcz stać się zagrożeniem dla życia pacjenta. Dlatego grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran rekomendują podejmowanie odpowiednich działań diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych. Leczeniem z wyboru jest przestrzeganie zasad aseptyki, oczyszczenie rany, stosowanie środków antyseptycznych oraz nowoczesnych opatrunków przeciwdrobnoustrojowych, które w znacznym stopniu ograniczają adhezję drobnoustrojów i redukują ich liczbę w ranie do bezpiecznego poziomu. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami leczenie miejscowe powinno być oparte na założeniach strategii T.I.M.E. (T – tissue debridement, I – infection and inflammation control, M – moisture balance, E – epidermization stimulation). Postępowanie z raną przewlekłą zgodne z obowiązującymi wytycznymi jest jedynym zalecanym sposobem ochrony rany przewlekłej i walki z drobnoustrojami.

Infection in the chronic wound can occur at any stage of the healing process, not only inhibiting this process, but also threaten the lives of patients. Therefore, a group of experts of Polish Wound Management Association and the European Wound Management Association recommended taking appropriate diagnostic actions, treatment and prevention steps. Current treatment of choice for would management is to follow aseptic principles, wound cleaning, use of antiseptics and modern antimicrobial dressings, which reduce the adhesion of microorganisms to a great extent and reduce their number in the wound to a safe level. According to current recommendations, local treatment should be based on the assumptions of T.I.M.E. (T – tissue debridement, I – infection and inflammation control, M – moisture balance, E – epidermization stimulation) strategy. One of the elements of the T.I.M.E. is “I” (infection). Dealing with a chronic wound in accordance with the existing guidelines is the only possibility and recommendation to protect chronic wound and fight against microorganisms.
słowa kluczowe:

zakażenie, rana przewlekła, rekomendacje

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.