eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zakażenie endogenne a odpowiedzialność cywilna szpitala – studium przypadku

Damian Wąsik, Natalia Wąsik, Bogusław Sygit, Mariusz Dubiel

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (3): 147–157
Data publikacji online: 2015/02/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przedmiotem publikacji jest ocena prawna zakażenia endogennego – specyficznego typu zakażenia szpitalnego. Zasadniczym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy istnieją medyczne i prawne podstawy odpowiedzialności cywilnej za zakażenia endogenne oraz traktowanie zakażeń endogennych jako błędu medycznego lub zdarzenia medycznego. Jako metodę badawczą zastosowano studium indywidualnego przypadku. Przeanalizowano przebieg postępowania cywilnego o zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne pacjentki jednego z polskich szpitali, rozstrzygniętego w 2013 r. Głównym wnioskiem publikacji jest postulat rozgraniczania zdarzeń medycznych i niezawinionych przez lekarzy powikłań wynikłych z reakcji organizmu ludzkiego na czynności medyczne. Autorzy zwracają uwagę, że zakażenia endogenne powinny być traktowane jako drugi z wymienionych przypadków.

The subject matter of this publication is the legal assessment of endogenous infection – the specific type of hospital infections. The main aim of the publication is to answer the question of whether medical and legal grounds exist for civil liability for endogenous infections and for treating those infections as cases of medical malpractice or medical events. The research method adopted is a case study. The authors have analysed a civil lawsuit for compensation instituted by an infected patient against a Polish hospital, adjudicated in 2013. The main conclusion of the publication is to postulate distinguishing medical malpractice from complications resulting from the reactions of the human body to treatment. The authors argue that endogenous infections should be treated as the latter-mentioned of these two cases.
słowa kluczowe:

zakażenia szpitalne, zakażenie endogenne, błąd medyczny, odpowiedzialność odszkodowawcza, zadośćuczynienie

referencje:

Zakażenia szpitalne. Dzierżanowska D, Jeljaszewicz J (red.). α-medica Press, Bielsko-Biała 1999.

Zakażenia szpitalne. Etiologia i przebieg. Przondo-Mordarska A (red.). Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999.

Zieliński A. Epidemiologiczne podstawy nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Heczko PB, Wójcikowska-Mach J (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Michalak J. Organizacyjne uwarunkowania zapobiegania zakażeniom szpitalnym. W: Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Denys A (red.). Część II. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Kordel K. Odpowiedzialność cywilna szpitala a zakażenia szpitalne. W: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Heczko PB, Wójcikowska-Mach J (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Michalak J, Wytrych S. Odpowiedzialność prawna a zakażenia szpitalne W: Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Denys A (red.). Część II. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Chowaniec C. Błąd organizacyjny w epidemiologii wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Ocena materiału opiniodawczego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. Arch Med Sąd Kryminol 2001; 51: 21-26.

Chowaniec C, Chowaniec M. Problemy opiniodawcze w przypadku zakażeń szpitalnych, w szczególności WZW typu B i C. Arch Med Sąd Kryminol 2001; 51: 11-20.

Nesterowicz M. Odpowiedzialność cywilna ZOZ za zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby. Arch Med Sąd Kryminol 2001; 51: 1-9.

Nesterowicz M. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wirusem HIV na skutek transfuzji krwi w prawie francuskim. W: Studia prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiwicz-Petrykowskiej. Szpunar A (red.). Łódź 1997.

Nesterowicz M. Odpowiedzialność cywilna w związku z zakażeniem HIV i AIDS. W: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego. Andrzejewski M, Kociucki L, Łączkowska M, Schulz A (red.). Toruń 2008.

Pałka J, Truszkiewicz W. Zakażenia szpitalne jako przyczyna cywilnych roszczeń pacjentów. Arch Med Sąd Kryminol 2001; 57: 81-84.

Brzozowski A. W: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44910. Pietrzykowski K (red.). Tom I. Warszawa 2011; 528.

Radwański Z. Prawo cywilne – część ogólna. C. H. Beck, Warszawa 2005.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r. Monitor Prawniczy Nr 22/2001, s. 1127 z glosą T. Justyńskiego. Przegląd Sądowy Nr 9/2002; 133 i n.

Nesterowicz M. Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. LexisNexis, Warszawa 2012.

Stefańska J. Oporność gronkowców złocistych na środki przeciwbakteryjne. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego AMW 2003; 3.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2007 r. V CSK 220/07, LEX nr 494157.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe