ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2019
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zakażenie wirusem B19 jako przyczyna zapalenia mózgu – opis przypadku

Piotr Czupryna
1
,
Anna Rogucka
1
,
Sławomir Pancewicz
1
,
Karol Borawski
1
,
Magdalena Róg-Makal
2
,
Anna Moniuszko-Malinowska
1

1.
Department of Infectious Diseases and Neuroinfections, Medical University, Białystok, Poland
2.
Department of Invasive Cardiology, Medical University, Białystok, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (1): 78-80
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Parvowirus B19 jest czynnikiem etiologicznym wielu chorób, m.in.: rumienia zakaźnego, przełomu aplastycznego, wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej, zapalenia stawów, nieimmunologicznego obrzęku płodu. Rzadziej dochodzi do zajęcia układu nerwowego.

Opis przypadku
W pracy przedstawiono przypadek 36-letniego mężczyzny, u którego w wyniku złożonego procesu diagnostycznego rozpoznano zapalenie mózgu wywołane wirusem B19. Pacjent był kierowcą ciężarówki. Taki zawód wiąże się z ryzykiem zakażenia przez kontakt ze skażonym ładunkiem, trudnościami w utrzymaniu higieny osobistej, ryzykownymi kontaktami seksualnymi i endemicznymi chorobami występującymi w innych szerokościach geograficznych. Wszystko to może sugerować zakażenie innymi patogenami, jak np. HIV, i prowadzić do błędnego wnioskowania.

Komentarz
Zakażenie wirusem B19 powinno być zawsze brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej zapalenia mózgu.Purpose
Parvovirus B19 is an etiological factor of many disorders, including erythema infectiosum, transient aplastic crisis, pure red cell aplasia, arthritis, non-immune hydrops fetalis and less commonly occurring neurological infections.

Case description
In this paper we present the case of a 36-year old man, in whom encephalitis caused by B19 based on multidisciplinary differential process was diagnosed. The patient was a truck driver. This occupation is associated with the risk of infection through contact with contaminated cargo, difficulties in maintaining personal hygiene, risky sexual contacts, and endemic diseases occurring in different latitudes, which may suggest the infection with other pathogens e.g. HIV, and therefore be highly misleading.

Comment
We conclude that B19 should be always taken into consideration in the differential diagnosis of encephalitis.

słowa kluczowe:

różnicowanie, zapalenie mózgu, wirus B19

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe