eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

3/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zastosowanie poliheksametylenu biguanidu z poloksamerem 188 w miejscowym leczeniu ran przewlekłych o etiologii naczyniowej – doświadczenia własne

Dariusz Bazaliński
1, 2
,
Paulina Szymańska
3, 4
,
Mateusz Skórka
5

1.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
3.
Mobilna Pielęgniarka, Specjalistyczne Usługi Pielęgniarskie w Miejscu Wezwania
4.
Poradnia Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny
5.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
LECZENIE RAN 2021; 18 (3): 115-122
Data publikacji online: 2021/11/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Problem ran przewlekłych z roku na rok dotyczy coraz większej liczby osób po 60. roku życia. Żele antyseptyczne stanowią opcję terapeutyczną w przypadku ran trudno gojących się ze względu na działanie przeciwbakteryjne i zmniejszające ból. Poliheksametylen biguanidu (PHMB) może być uznany za środek pierwszego wyboru u pacjentów z ranami skolonizowanymi i zainfekowanymi. Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń i obserwacji związanych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w zaopatrzeniu miejscowym rany, w tym PHMB z poloksamerem 188 w leczeniu miejscowym ran przewlekłych.

Materiał i metody
Zastosowano analizę dokumentacji prowadzonych przez wybraną celowo poradnię leczenia ran przewlekłych. Przeanalizowano karty opisu i wystawione recepty 170 chorych w okresie od 2 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Wyniki
Wiek badanych był zróżnicowany – od 19 do 97 lat, średnia wieku wynosiła 68,7 roku. Najczęstszym rozpoznaniem było owrzodzenie podudzi (L97) – 57,1% (97 osób), następnie odleżyny (L89) – 13,5% (23 osoby), owrzodzenia w przebiegu cukrzycy (E10.5) – 13,5% (23 osoby). Wykazano częste ordynowanie opatrunków adhezyjnych impregnowanych antyseptykiem, poliuretanów, hydrowłókien, żeli antyseptycznych, głównie na bazie poliheksametylenu biguanidu z dodatkiem poloksameru 188.

Wnioski
Poliheksametylen biguanidu z poloksamerem 188 jest często zlecaną substancją antybakteryjną do zaopatrzenia miejscowego ran skolonizowanych i z cechami infekcji. Wykazuje silne działanie antybakteryjne i może być łączony z większością substancji antybakteryjnych dostępnych na rynku.Introduction
Year by year, an increasing number of people over the age of 60 years are af-fected by the problem of chronic wounds. Due to their antibacterial and analgesic effects, antiseptic gels are a therapeutic option for patients with hard to heal wounds. Polyhexameth-ylene biguanide (PHMB) may be accepted as a drug of first choice in the treatment of colo-nised and infected wounds. The aim of the study was to present our own experiences and observations concerning the use of medicinal products in the local management of wounds, including PHMB in combination with poloxamer 188 in the local treatment of chronic wounds.

Material and methods
An analysis of medical records of patients under the care of the cho-sen chronic wound treatment clinic was made. The analysis covered medical histories and pre-scriptions issued for 170 patients in the period from 2 February 2021 to 31 July 2021.

Results
The patients varied in age from 19 to 97 years, the average age being 68.7 years. The most common diagnosis was statis ulcer of a lower extremity (L97) (57.1%, 97 persons), fol-lowed by decubitus ulcer (L89) (13.5%, 23 persons), and diabetic ulcer (E10.5) (13.5%, 23 persons). As shown in the study, the commonly administered medical products were adhesive antiseptic-impregnated dressings, polyurethane dressings, Hydrofiber dressings, and antiseptic gels (mostly based on PHMB with the addition of poloxamer 188).

Conclusions
PHMB combined with poloxamer 188 is an anti-bacterial substance commonly recommended for the local management of both colonised and infected wounds. It shows strong anti-bacterial properties and can be applied concurrently with most anti-bacterial sub-stances on the market.

słowa kluczowe:

rany przewlekłe, antyseptyka, poliheksametylen biguanidu

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.