eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 108
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ziarnica weneryczna pachwin – opis przypadków, omówienie oraz przedstawienie europejskich wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia

Aleksandra Kobusiewicz
1, 2
,
Małgorzata Dominiak
2
,
Wojciech Bienias
2
,
Andrzej Kaszuba
2
,
Anna Zalewska-Janowska
1
,
Aleksandra Lesiak
2
,
Joanna Narbutt
2

1.
Department of Psychodermatology, Interdepartmental Chair of Clinical Immunology and Rheumatology, Medical University of Lodz, Poland
2.
Department of Dermatology, Pediatric and Oncologic Dermatology, Medical University of Lodz, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 218–226
Data publikacji online: 2021/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Ziarnica weneryczna pachwin jest chorobą przenoszoną drogą płciową, wywołaną przez Chlamydia trachomatis L1-3. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na ziarnicę weneryczną pachwin wśród homoseksualnych mężczyzn (men who have sex with men – MSM).

Cel pracy
Przedstawienie dwóch przypadków pacjentów z ziarnicą weneryczną pachwin o różnym obrazie klinicznym oraz przegląd piś­miennictwa.

Opis przypadku
Pacjent 26-letni został przyjęty do Kliniki Dermatologii z powodu guzowatych zmian rumieniowych w obrębie pachwin i podbrzusza, u którego zdiagnozowano ziarnicę weneryczną pachwin. Ze względu na brak poprawy klinicznej w czasie terapii doksycykliną zmodyfikowano leczenie, włączając rifampicynę, i uzyskano ustąpienie zmian. Dwudziestoczteroletni MSM pacjent został przyjęty do Kliniki Dermatologii w celu leczenia zakażenia kiłą oraz HIV wykrytego na oddziale gastroenterologicznym, diagnozowanego z powodu dolegliwości jelitowych. Ze względu na limfadenopatię miednicy mniejszej wykonano badanie w kierunku C. trachomatis, potwierdzające zakażenie. Wdrożono leczenie doksycykliną i uzyskano ustąpienie dolegliwości jelitowych.

Wnioski
Z powodu rzadkiego występowania oraz różnorodnej morfologii zmian chorobowych ziarnica weneryczna pachwin stanowi wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne.Introduction
Lymphogranuloma venereum is a sexually transmitted disease caused by Chlamydia trachomatis L1-3. There has been an increase in the incidence of lymphogranuloma venereum among homosexual men who have sex with men (MSM) in recent years.

Objective
To present two cases of lymphogranuloma venereum patients with different clinical manifestations, and to review the literature.

Case report
A 26-year-old patient was admitted to the Department of Dermatology because of erythematous changes in the groin and lower abdomen The patient was diagnosed with lymphogranuloma venereum. Due to the lack of clinical improvement during the treatment with doxycycline, the treatment was modified to include rifampicin, resulting in the resolution of lesions. A 24-year-old MSM patient was admitted to the Department of Dermatology for the treatment of syphilis and HIV infection detected in the gastroenterological department and diagnosed because of intestinal ailments. Due to pelvic lymphadenopathy, an examination for C. trachomatis was performed to confirm infection. Treatment with doxycycline was initiated, resulting in relief of intestinal ailments.

Conclusions
Due to the rarity and diverse morphology of lesions, LGV is a diagnostic and therapeutic challenge.

słowa kluczowe:

ziarnica weneryczna pachwin, Chlamydia trachomatis, doksycyklina, proctitis

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.