eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zmiany wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej po żywieniu immunomodulującym

Robert Słotwiński
,
Sylwia M. Słotwińska
,
Sylwia Kędziora
,
Barbara J. Bałan

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5): 231–237
Data publikacji online: 2009/11/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zaburzenia odporności towarzyszące urazowi operacyjnemu oraz niedożywieniu nasilają się po rozległej operacji, pogarszając wynik leczenia. Zakażenia septyczne w grupie niedożywionych chorych chirurgicznych obarczone są najwyższym wskaźnikiem chorobowości i śmiertelności. Próba korekcji pooperacyjnych zaburzeń odporności i niedożywienia żywieniem immunomodulującym jest obiecującą drogą uzyskania lepszych wyników leczenia. Nadal jednak niewiele wiadomo o mechanizmach regulacji zwiększonej odpowiedzi zapalnej (systemic inflammatory reaction syndrome – SIRS) na masywne zakażenie za pomocą tego typu leczenia. Istotne znaczenie w regulacji wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej i przeciwzapalnej mają receptory TLRs (Toll-like receptors), rozpoznające związane z patogenami wzory molekularne (pathogen-associated molecular pattern – PAMPs). W prezentowanej pracy szczególną uwagę zwrócono na wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych dotyczące regulacji zależnej od TLRs odpowiedzi przeciwbakteryjnej/przeciwzapalnej za pomocą żywienia immunomodulującego zawierającego zwiększone stężenia glutaminy i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

The immune disorders occurring together with the surgical injury as well as the malnutrition which worsens after major surgery usually worsens outcome. Septic infections in malnourished surgical patients show the highest morbidity and mortality rate. The attempt to correct the postoperative immune and nutritional disorders by introducing immunomodulating nutrition is a promising way of improving outcome, but as yet little is known about the mechanisms of correcting postoperative extensive inflammatory response (SIRS) to a massive infection using this type of nutrition. A significant role in innate antibacterial and inflammatory response play Toll-like receptors that recognize PAMPs-pathogen-associated molecular patterns. In this paper special emphasis was put on clinical trials and the research result for TLR-dependent immune response, anti-bacterial/anti-inflammatory response applying immunonutrition with increased concentrations of glutamine and unsaturated fatty acids.
słowa kluczowe:

wrodzona odporność, immunożywienie, receptory toll-podobne, sepsa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe