eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znajomość czynników wpływających na płodność wśród młodych mężczyzn

Anna Jedlak
,
Małgorzata Witkowska-Zimny

Data publikacji online: 2017/10/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Wiedza o negatywnym wpływie czynników zawodowych i środowiskowych, stylu życia, stresu, diety, nałogów, ryzykownych zachowań na szanse poczęcia nie jest dostatecznie uwzględniana w profilaktyce niepłodności.
Cel pracy. Ocena wiedzy i postaw młodych, potencjalnie zdrowych mężczyzn w wieku rozrodczym na temat wpływu czynników wynikających ze stylu życia na zdrowie prokreacyjne.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku wśród studentów warszawskiej uczelni technicznej. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Jako narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczyły podejścia do problematyki zdrowia prokreacyjnego oraz subiektywnej oceny zachowań zdrowotnych respondentów.
Wyniki i wnioski. Analiza wyników wykazała, że mimo iż znaczna większość respondentów (63,24%; n = 129) poszukiwała informacji na temat męskiej płodności, to nie jest im znana wiedza i nie przywiązują wagi do zachowań lub czynników, które mają negatywny wpływ na płodność. W grupie badanej znalazły się osoby palące regularnie tytoń (72,54%; n = 148), korzystające z sieci fast-food co najmniej raz w tygodniu (83,82%; n = 171), niestosujące zabezpieczeń przy kontaktach intymnych (36,76%; n = 75) i nieprzywiązujące uwagi do właściwej termoregulacji okolic intymnych. Aż 82,84% (n = 169) ankietowanych przyznało się do braku znajomości konsekwencji wynikających z prowadzenia niezdrowego trybu życia na zdrowie prokreacyjne. Respondenci (47%; n = 96) wskazali jednak potrzebę edukacji w zakresie badanego tematu przez profesjonalnych edukatorów/fundacje. Istnieje konieczność kształtowania postaw prozdrowotnych i przeciwdziałania zachowaniom niesprzyjającym zdrowiu prokreacyjnemu wśród młodych mężczyzn.

słowa kluczowe:

zdrowie prokreacyjne; niepłodność; profilaktyka; jakość nasienia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe