eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek aktywności zewnątrzwydzielniczej fosfolipazy A2 z hipercholesterolemią oraz płcią u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

Joanna Raszeja-Wyszomirska
,
Krzysztof Safranow
,
Agnieszka Szynkowska
,
Ewa Stachowska

Prz Gastroenterol 2013; 8 (3): 172–175
Data publikacji online: 2013/07/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) jest ściśle powiązana z klinicznymi cechami zespołu metabolicznego, w skład którego wchodzą insulinooporność, otyłość trzewna, zaburzenia lipidowe oraz przewlekły proces zapalny. Proces ten wiąże się z przemianą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych po­przez lipooksydazy w ich prozapalne pochodne wodorotlenowe, a jednym z zaangażowanych w ten proces enzymów jest wydzielnicza forma fosfolipazy A2 (sPLA2).

Cel: Ponieważ rola sPLA2 w rozwoju procesu zapalnego w NAFLD nie jest znana, celem niniejszej pracy była ocena jej aktywności w NAFLD.

Materiał i metody: Do badania włączono 92 osoby z NAFLD oraz 20 osób zdrowych, u których aktywność sPLA2 oceniano metodą ELISA.

Wyniki: Nie stwierdzono różnic w aktywności sPLA2 pomiędzy osobami zdrowymi a pacjentami z NAFLD, ale w tej drugiej grupie wyższą aktywność sPLA2 obserwowano u mężczyzn oraz u osób z hipercholesterolemią. Stwierdzono ponadto tendencję do wyższej aktywności sPLA2 w przypadku większych stężeń izoprostanu 8-epi-PGF III.

Wnioski: Aktywność sPLA2 jest jednym z głównych czynników związanych z progresją chorób o tle zapalnym, w tym NAFLD. Obserwowana u mężczyzn pozytywna korelacja pomiędzy stężeniem cholesterolu całkowitego w osoczu i aktywnością sPLA2, zgodnie z nową teorią „pojedynczego uderzenia”, może spowodować progresję zapalenia wątroby.

Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is associated with the metabolic syndrome, which is a constellation of insulin resistance, central obesity, dyslipidemia and inflammation. During the inflammatory process polyunsaturated fatty acids are converted into proinflammatory hydroperoxides by the action of lipoxygenases, e.g. secretory phospholipase A2 (sPLA2).

Aim: The role of sPLA2 during progression of inflammation in NAFLD is practically unknown; therefore the aim of the study was to investigate sPLA2 activity in NAFLD patients.

Material and methods: Ninety-two patients with NAFLD and 20 healthy individuals were enrolled in the study. sPLA2 activity in plasma was evaluated by the ELISA method.

Results: There were no differences between NAFLD and healthy individuals in sPLA2 activity but among NAFLD individuals high sPLA2 activity was linked to male gender and high concentration of plasma cholesterol (hypercholesterolemia). A trend for a correlation between 8-epi-PGF III concentration in plasma and sPLA2 activity was observed.

Conclusions: sPLA2 is one of the main factors associated with progression of inflammatory diseases including NAFLD. A positive correlation between total cholesterol in plasma and activity of sPLA2 in men may contribute to the pathogenesis of NAFLD as well as progression to steatohepatitis according to novel “one hit” theory.
słowa kluczowe:

wydzielnicza forma fosfolipazy A2, izoprostan, 8-epi-PGF III, kwas hydroksydekadienowy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe