eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Żywienie osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego

Ewa Bogacka

Data publikacji online: 2018/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zaburzenia odżywiania zdarzają się w każdym wieku, ale w populacji seniorów spotykamy je szczególnie często, ponieważ ich występowaniu sprzyjają zarówno fizjologiczne procesy starzenia, jak i narastająca z wiekiem wielochorobowość oraz często pogarszające się warunki socjalne. W artykule omówiono normy żywienia seniorów, metody diagnozowania niedożywienia i jego przyczyny – wynikające ze starzenia się, współistniejących chorób i uwarunkowań socjalnych. Części przyczyn można zapobiec lub je skorygować na poziomie lekarza rodzinnego i głównie one będą omawiane w artykule. Zaawansowane procedury diagnostyczne (wideofluoroskopia, fiberoskopia) czy interwencje zabiegowe (stymulacja farmakologiczna, elektryczna, odżywianie za pomocą zgłębnika) są przeprowadzane w specjalistycznych ośrodkach, dlatego zostaną jedynie wymienione.

Nutrition problems occur in every age group. In the elderly they seem to happen more often because of the physiology of ageing, growing multimorbidity, and worse social conditions. This article presents nutritional standards for seniors, methods of diagnosing malnutrition, and causes of swallowing disorders that result from concomitant diseases, pharmacotherapy, and social conditions. Some of the causes can be prevented or corrected at a family doctor practice level (for example – compensatory manoeuvres, dietary recommendations), and they are the main subject of this article. Diagnostic instrumental methods (videofluoroscopy, fiberoscopy), technical and pharmacological interventions that require engagement of specialists will only be listed.
słowa kluczowe:

niedożywienie osób starszych, zaburzenia przełykania, zespół słabości, Skala Stanu Odżywienia, wielochorobowość osób starszych

referencje:
Wirth R, Dziewas R, Beck AM i wsp. Oropharyngeal dysfagia in older persons – from patophysiology to adequate intervention. A review and summary of an international expert meeting. Clin Interv Aging 2016; 11: 189-208.
World Report on ageing and health. WHO 2015. http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
Onder G, Marengoni A, Russo P i wsp. Geriatric Working Group of the Italian Medicines Agency; Medicines Utilization Monitoring Center Health Database Network. Advanced age and medication prescription: more years, less medications? A nationwide report from the Italian Medicines Agency. J Am Med Dir Assoc 2016; 17: 168-172.
Antaza-Artabe I,Saez-Lopez P, Sanchez- Hernandez N i wsp. The relationship between nutrition and frailty. Effects of protein intake, nutritional supplementation, vitamin B and exercise on muscle metabolism in the elderly. A systematic review. Maturitas 2016; 93: 89-99.
Fulop T, Larbi A, Witkowski JM i wsp. Aging, frailty and age-related diseases. Biogerontology 2010; 11: 547-563.
Elia M, Stratton RJ. Geographical inequalities in nutrient status and risk of malnutrition among English people aged 65 y and older. Nutrition 2005; 21: 1100-1106.
Kurpas D, Szwamel K, Soll A i wsp. Zespół słabości – wytyczne diagnostyki, terapii i prewencji. Terapia 2017; 2: 6-13.
Kurpas D, Gawlik A. Profilaktyka i terapia kacheksji nowotworowej w praktyce lekarza rodzinnego. Terapia 2017; 2: 14-20.
Sapilak B, Melon-Sapilak M, Hans-Wytrychowska A. Hormonalne aspekty zaburzeń odżywiania. Terapia 2017; 2: 22-28.
Guligowska A, Sołtysik B, Pigłowska M i wsp. Różnice w sposobie odżywiania się w populacji 60–65 letnich kobiet i mężczyzn w zależności od obecności nadciśnienia tętniczego. Abstrakt z Kongresu Kobieta i Mężczyzna 65+.
Baijens LW, Clave P, Cras P i wsp. European Society for Swallowing Disorders- European Union Geriatric Medicine Society – white paper: orolaryngeal dysfagia as a geriatric syndrome. Clin Interv Aginng 2016; 11: 1403-1428.
Clave P, Shaker R. Dysphagia: current reality and scope of the problem. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015; 12: 259-270.
Marengoni A, Angleman S, Melis R i wsp. Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. Ageing Res Rev 2011; 10: 430.
Gonzalez Lindh M, Malinovschi A, Hogman M i wsp. Swallowing dysfunction in COPD. Dysphagia 2018; 33: 490.
Teramoto S, Ishii T, Yamamoto Y i wsp. Significance of chronic cough as a defense mechanism or a symptom in elderly patients with aspiration and aspiration pneumonia. Eur Respir J 2005; 25: 210-201.
Carrion S, Roca M, Costa A i wsp. Nutritional status of older patients with oropharyngeal dysphagia in a chronic versus an acute clinical situation. Clin Nutr 2017; 36: 1110-1116.
Global health estimates 2013: deaths by cause, age, sex and regional grouping, 2000–2012. W: World Health Organization, Global health estimates [website]. Geneva: World Health Organization; 2015 http://www.who.int/healthinfo/global-burden-disease/en.
Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ i wsp. The Mini Nutritional Assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. Nutrition 1999; 15: 116-122.
Jak ocenić stan odżywienia pacjentów w szpitalu. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). http://www.polspen.pl/jak-ocenic-stan-odzywienia-pacjentow-w-szpitalu.
Olszanecka-Glinianowicz M. Leczenie otyłości u chorego na cukrzycę. W: Leczenie powikłań cukrzycy i chorób współistniejących. Frank E (red.). wyd. San Roque, Warszawa 2018.
Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ i wsp. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117: 919-924.
Cichero JA, Steele C, Duivestein J i wsp. The Need for International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Liquids Used in Dysphagia Management: Foundations of a Global Initiative. Curr Phys Med Rehabil Rep 2013; 1: 280-291.
Carrion S, Cabre M, Monteis R i wsp. Oropharyngeal dysphagia is a prevalent risk factor for malnutrition in a cohort of older patients admitted with an acute disease to a general hospital. Clin Nutr 2015; 34: 436-442.
Fuiwara S, Fujiu-Kurachi M, Hoti K i wsp. Tongue pressure production and submental surface electromyogram activities during tongue-hold swallow with different holding position and tongue length. Dysphagia 2018; 33: 403-413.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe