Specjalizacje, Kategorie, Działy

32. Zjazd PTD – o czym dermatolodzy usłyszeli w Lublinie

Udostępnij:
Trwa 32. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – jego program jest niezwykle bogaty, bo sesje wykładowe odbywają się aż w siedmiu salach. Poniżej w ogromnym skrócie, o tym, o czym już dyskutowali dermatolodzy.
Sesje poświęcone omówieniu konkretnych przypadków, czyli to, co najbardziej lubią lekarze praktycy, odbywają się każdego dnia. Jedna z nich dotyczyła m.in rzadkich chorób: zespołu Birta-Hogg-Dubé, choroby Chanarina-Dorfmana, zespołu Bazex-Dupré-Christol.

Zespół Birta-Hogg-Dubé charakteryzuje się występowaniem grudek i guzków barwy żółtawobiałej lub cielistej umiejscowionych głównie na twarzy, szyi oraz klatce piersiowej. Chorzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka raka nerki, w niektórych przypadkach obustronnego, a także mają podwyższone ryzyko wystąpienia samoistnej odmy opłucnowej.

Choroba Chanarina-Dorfmana to zaburzenie magazynowania neutralnych lipidów dziedziczone autosomalnie recesywnie. Charakteryzuje się rybią łuską i gromadzeniem się kropelek lipidowych w wielu narządach, w tym w wątrobie, ośrodkowym układzie nerwowym, mięśniach szkieletowych, sercu i leukocytach. Rozpoznanie można łatwo ustalić na podstawie rozmazu krwi obwodowej, w którym widoczne są kropelki lipidów w leukocytach.

Zespół Bazex-Dupré-Christol składa się z wielu cech klinicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że jedną z nich jest łysienie we wczesnym dzieciństwie, któremu towarzyszą prosaki zlokalizowane na twarzy i górnej części klatki piersiowej obecne od pierwszych miesięcy życia. Diagnoza jest ważna z klinicznego punktu widzenia, ponieważ chorzy są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia raka podstawnokomórkowego i wymagają regularnych badań dermoskopowych.

Nie zabrakło sesji poświęconych łuszczycy. Prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek pochyliła się nad znaczeniem diety w tej chorobie. Przypomniała, że występowanie łuszczycy jest uwarunkowane zarówno czynnikami genetycznymi, jak i środowiskowymi, do których należą infekcje, stres i dieta. Ta ostatnia jest jednak niedoceniana w profilaktyce łuszczycy. W badaniu NHANES zaobserwowano dodatnią korelację między poprawą diety i przebiegiem łuszczycy. Pacjenci zgłaszali poprawę stanu skóry po ograniczeniu spożycia alkoholu, glutenu, psiankowatych oraz po dodaniu oleju rybiego/omega-3, warzyw i żywności zawierającej witaminę D.

Fotodermatozy to bardzo aktualny o tej porze roku temat. Nadal stanowią one wyzwanie dla dermatologów. Chociaż, podobnie jak w innych obszarach specjalistycznych, klasyczny obraz kliniczny stwarza niewiele problemów, to ciężkie postacie nakładające się powodują najwięcej trudności.

Prof. Radosław Śpiewak przypomniał, że fototesty płatkowe są niezbędnym elementem diagnostyki fotodermatoz. Mimo że są one złotym standardem w diagnostyce wyprysku fotoalergicznego, to w codziennej praktyce wykonywane są zbyt rzadko.

W Lublinie nie mogło zabraknąć sesji poświęconej mikologii.

Objawy infekcji paznokci stwierdzane są aż u 22 proc. dorosłej populacji europejskiej. Odsetek niepowodzeń leczenia wynosi od 25 do nawet 50 proc. Wysunięto pogląd, że w obrębie dermatophytoma grzyby tworzą biofilm, w którym utrudniona jest penetracja leków, spowolniony jest wzrost mikroorganizmów, a ich oddziaływanie z macierzą pozakomórkową zmniejsza wrażliwość na leki.

O atopowym zapaleniu skóry była mowa podczas kilku sesji.

Eksperci podkreślali, że AZS jest niezwykle trudnym i zróżnicowanym problemem klinicznym wymagającym szczególnej ostrożności w procesie diagnostycznym, jak również w ustaleniu indywidualnego schematu postępowania leczniczego.

Prof. Dorota Jenerowicz przypomniała, że u znacznego odsetka chorych na AZS stwierdza się wieloważną alergię powietrznopochodną, a u 70 proc. tych chorych występują objawy tzw. zespołu pyłkowo-pokarmowego, będącego reakcją krzyżową IgE-zależną.

Była również mowa o trądziku pospolitym i trądziku różowatym. Obraz kliniczny trądziku różowatego może imitować wiele chorób, takich jak skórne odmiany tocznia rumieniowatego, reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne, pęcherzyca rumieniowata, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, nasilona demodekoza, a nawet naczyniakomięsak. Dlatego niezwykle istotna jest diagnostyka różnicowa powyższych chorób z uwzględnieniem badania histopatologocznego i badań dodatkowych, czyli testów płatkowych, testów świetlnych i badań serologicznych.

32. Zjazd PTD potrwa do 3 czerwca włącznie. Nad realizacją i przebiegiem wydarzenia czuwa Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Doroty Krasowskiej i Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Lidii Rudnickiej. Organizatorem wykonawczym jest wydawnictwo Termedia.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.