Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Antybiotykoterapia w okresie ciąży to ryzyko rozwoju astmy u dziecka

Źródło: Cait A, Wedel A, Arntz JL, Duinkerken J , Datye S, Cait J , Alhasan MM, Conrad ML Prenatal antibiotic exposure, asthma and the atopic march: A systematic review and meta-analysis Allergy. 2022 Jun 11. doi: 10.1111/all.15404
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.07.2022
 
 
Dzieci urodzone przez matki przyjmujące antybiotyki w czasie ciąży mogą być narażone na zwiększone ryzyko rozwoju astmy dziecięcej i innych chorób związanych z marszem atopowym – takie są ustalenia najnowszej metaanalizy międzynarodowego zespołu badawczego.
Naukowcy i klinicyści ocenili 11 badań prospektywnych i 16 retrospektywnych pod kątem stronniczości za pomocą Skali Oceny Jakości Newcastle-Ottawa oraz pewność zawartych w nich dowodów zweryfikowaną za pomocą protokołu Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Badacze sprawdzili stopień prenatalnej ekspozycji na antybiotyki i ryzyko wystąpienia świszczącego oddechu lub astmy w dzieciństwie, a także chorób związanych z marszem atopowym.

Sprawdzenia dokonano, przeszukując medyczne bazy danych w poszukiwaniu kontrolowanych badań w języku angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim lub arabskim. Omawiano przypadki z użyciem dowolnego antybiotyku w dowolnym momencie ciąży oraz przypadki wystąpienia choroby atopowej u dzieci z astmą lub świszczącym oddechem jako punktem końcowym analizy. Wykluczono przeglądy, dane przedkliniczne i badania opisowe.

– Stosowanie antybiotyków w ciąży jest znacząco związane z rozwojem astmy u dzieci. Dodatkowo prenatalna ekspozycja na antybiotyki wiąże się również z zaburzeniami występującymi w marszu atopowym, w tym uczuleniem atopowym, zapaleniem skóry i wypryskiem, alergią pokarmową, alergicznym nieżytem nosa i świszczącym oddechem. Antybiotyki stanowią 80 proc. przepisanych leków podczas ciąży i szacuje się, że 20–25 proc. ciężarnych kobiet otrzymuje co najmniej jeden cykl antybiotyku w tym okresie – stwierdziła w opisie analizy główna badaczka dr Alissa Cait z Malaghan Institute of Medical Research w Wellington w Nowej Zelandii.

Badania, opublikowane w latach 2002–2020, przeprowadzono w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Ameryce Południowej.

Ekspozycja na antybiotyki w okresie prenatalnym była oceniana za pomocą kwestionariuszy, wywiadów z personelem medycznym lub wyciągów z medycznych baz danych.

Wyniki pokazały, że stosowanie antybiotyków w czasie ciąży wiązało się ze zwiększonym względnym ryzykiem wystąpienia świszczącego oddechu (RR 1,51; 95 proc.) lub astmy (RR 1,28; 95 proc.) w dzieciństwie, zwiększało również ryzyko wystąpienia u dziecka egzemy lub zapalenia skóry (RR 1,28; 95 proc.) oraz alergicznego nieżytu nosa (RR 1,13; 95 proc.).
W jednym z badań wykazano wzrost alergii pokarmowej (RR 1,81; 95 proc.).

Badania te miały także słabości, m.in. dużą heterogeniczność, czy brak dokładnej liczebności populacji. Autorzy obecnej metaanalizy stwierdzają, że choć „istnieją dowody na to, że leczenie antybiotykami w czasie ciąży jest motorem marszu atopowego, ze względu na dużą heterogeniczność między badaniami potrzebne są dalsze, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski w tej sprawie”. Konieczne są też badania analityczne nieprowadzone za pomocą kwestionariuszy.

Opracowanie: Marek Meissner

 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.