Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czerniak z nową opcją leczenia?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Czerniak to jeden z najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów, który – mimo ogromnego postępu w terapii w ostatnich dziesięcioleciach – wciąż pozostaje niemałym wyzwaniem, a dane epidemiologiczne nie wskazują, żeby miało być inaczej.
Nie oznacza to jednak, że medycyna stoi na straconej pozycji. Bardzo dobre wieści płyną z „The New England Journal of Medicine”, gdzie opublikowano wyniki randomizowanego badania 3. fazy nad zastosowaniem limfocytów naciekających nowotwór (TIL), których skuteczność odniesiono do leczenia biologicznego.

168 pacjentów z czerniakiem w stadium IIIC lub IV przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej TIL lub ipilimumab w dawce 3 mg na kilogram masy ciała. Wlew co najmniej 5 mld limfocytów był poprzedzony niemieloablacyjną chemioterapią limfodeplecyjną (cyklofosfamid plus fludarabina), a następnie dużą dawką interleukiny-2. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji choroby.

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 7,2 miesiąca w grupie otrzymującej limfocyty naciekające nowotwór i 3,1 miesiąca w grupie ipilimumabu – różnica duża i na dodatek istotna statystycznie. Obiektywną odpowiedź uzyskało odpowiednio 49 proc. i 21 proc. pacjentów. Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 25,8 miesiąca w grupie TIL i 18,9 miesiąca w grupie kontrolnej.

Związane z leczeniem zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego wystąpiły u wszystkich pacjentów otrzymujących limfocyty oraz u 57 proc. pacjentów otrzymujących ipilimumab; w grupie badawczej zdarzenia te dotyczyły głównie mielosupresji związanej z chemioterapią.

Ten ostatni wynik może budzić kontrowersje, jednak sam efekt leczenia wydaje się w tym przypadku spektakularny; pozwala to przypuszczać, że jakże obiecujące badania w tym kierunku będą kontynuowane.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.