Specjalizacje, Kategorie, Działy

Łuszczyca u dzieci – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne PTD

Udostępnij:
Łuszczyca u dzieci występuje rzadziej niż w starszych grupach wiekowych, ale jej leczenie stanowi wyzwanie dla lekarzy dermatologów. Eksperci Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) opracowali wytyczne dotyczące leczenia miejscowego i ogólnego łuszczycy w populacji pediatrycznej z uwzględnieniem terapii biologicznych.
Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną dotyczącą około 1–3 proc. populacji ogólnej. U dzieci występuje rzadziej, najczęściej rozwija się w wieku nastoletnim. Ze względu na coraz częściej pojawiające się postaci łuszczycy o umiarkowanym i ciężkim w przebiegu w populacji pediatrycznej konieczne jest przedstawienie jej charakteru, obrazu klinicznego oraz współchorobowości, a także ujednolicenie postępowania terapeutycznego. W ostatnich kilkunastu latach dokonał się ogromny postęp w zakresie poznania patogenezy łuszczycy, co poskutkowało wyznaczeniem nowych celów terapeutycznych oraz wprowadzeniem nowych metod leczenia tej choroby. Pełniejsze poznanie istoty schorzenia, jego współistnienie z innymi jednostkami chorobowymi oraz negatywny wpływ na jakość życia wymagają wielospecjalistycznego podejścia i wdrażania odpowiedniego leczenia w zależności od nasilenia choroby.

Na łamach „Dermatology Review/Przeglądu Dermatologicznego” ukazała się pierwsza część wytycznych PTD dotyczących diagnostyki i leczenia łuszczycy u dzieci. Celem rekomendacji jest przedstawienie aktualnych danych z piśmiennictwa dotyczących leczenia miejscowego oraz ogólnego łuszczycy w populacji pediatrycznej z uwzględnieniem terapii biologicznych. Omówiono również choroby współistniejące (łuszczycowe zapalenie stawów, otyłość i zespół metaboliczny, zaburzenia psychiczne, nieswoiste zapalne choroby jelit), a także wpływ dermatozy na jakość życia dzieci. Dokument został opracowany przez zespół ekspertów PTD na podstawie ich doświadczenia klinicznego, a także najnowszych doniesień z piśmiennictwa polskiego i światowego. Zawiera zasady leczenia łuszczycy przydatne w codziennej praktyce dermatologicznej.

W rekomendacjach omówiono zasady leczenia miejscowego, ogólnego klasycznego oraz terapii biologicznych. Leczenie łuszczycy u dzieci i młodzieży stanowi wyzwanie dla lekarza dermatologa. Dopiero w ostatnich latach wprowadzono leki posiadające rejestrację w terapii tej ciężkiej choroby u dzieci. Postępowanie terapeutyczne musi być zindywidualizowane. W każdym przypadku łuszczycy zajmującej powyżej 10 proc. powierzchni ciała należy rozważyć leczenie ogólne.

Pełna treść artykułu: Joanna Narbutt, Adam Reich, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Agnieszka J. Osmola-Mańkowska, Agnieszka B. Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar J. Placek, Lidia Rudnicka, Jacek Szepietowski. Łuszczyca u dzieci. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021; 108: 239-257
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.