Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Modyfikacja przebiegu atopowego zapalenia skóry

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 12.10.2021
 
 
Wyniki badaniazaprezentowano na 30. Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, zorganizowanym online. Atopowe zapalenie skóry dotyka ponad 30 mln ludzi rocznie i wiadomo, że ma negatywny wpływ na życie pacjentów.
Przeciwciało monoklonalne anty-OX40 jest obiecujące w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry (AZS). W badaniu II fazy cztery dawki KHK4083/AMG 451 dały statystycznie większą poprawę w stosunku do wartości początkowej (wskaźnik Eczema Area and Severity Index, EASI) po 16 tygodniach od podania podskórnego w porównaniu z placebo. Eksperci stwierdzili, że lek ten ma potencjał, by modyfikować chorobę, a nie tylko kontrolować jej objawy.

Wyniki II fazy pokazują, że hamowanie i usuwanie komórek z ekspresją OX40 może stanowić ważne nowe podejście do leczenia atopowego zapalenia skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Do tego randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania włączono 274 dorosłych z USA, Japonii, Kanady i Niemiec z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Choroba nie była u nich odpowiednio kontrolowana za pomocą preparatów miejscowych. W badaniu przetestowano cztery dawki podawanego podskórnie KHK4083/AMG 451: 600 mg raz na dwa tygodnie (Q2W) lub cztery tygodnie (Q4W), 300 mg Q2W lub 150 mg Q4W.

W porównaniu z placebo poprawa wyniku według wskaźnika EASI od wartości wyjściowej do 16. tygodnia dla czterech aktywnych grup leczenia wyniosła odpowiednio 54,7 proc., 49,7 proc., 61,1 proc. i 48,3 proc.
W porównaniu z placebo leczenie KHK4083/AMG 451 doprowadziło również do poprawy w 16. tygodniu w kilku kluczowych drugorzędowych punktach końcowych, w tym do osiągnięcia co najmniej 75-proc. redukcji w stosunku do wartości wyjściowej w skali EASI (EASI-75). Eksperci stwierdzili, że jest to pierwszy sygnał modyfikacji choroby, stwierdzony po użyciu leku na atopowe zapalenie skóry.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi u co najmniej 5 proc. pacjentów były gorączka, zapalenie nosogardzieli, nasilenie atopowego zapalenia skóry i dreszcze. Przypadki gorączki i dreszczy miały nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i nie prowadziły do przerwania leczenia.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe