Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Otyłość jest powiązana z trądzikiem, zwłaszcza u dziewcząt

Udostępnij:
Częstość występowania trądziku u nastolatków była wyższa u dziewcząt niż u chłopców i wiązała się z wyższym percentylem wskaźnika masy ciała (BMI) – takie są wnioski z amerykańskiego badania populacyjnego.
Autorzy badania wykorzystali zasoby Rochester Epidemiology Project, aby zidentyfikować wszystkich mieszkańców hrabstwa Olmstead w stanie Minnesota, u których zdiagnozowano trądzik w wieku od 7 do 12 lat w latach 2010–2018. Następnie losowo wybrali dwie grupy kontrolne dobrane pod względem wieku i płci, aby ocenić związek między trądzikiem młodzieńczym a BMI. Potwierdzono 643 przypadki trądziku, z czego do analizy wybrano 581.

Następnie naukowcy obliczyli roczny wskaźnik zachorowalności dostosowany do wieku i płci (w wieku 7–12 lat) wynoszący 58 na 10 000 osobolat (95-proc. przedział ufności, 53,5–62,5). Współczynnik zapadalności był istotnie wyższy u kobiet niż u mężczyzn (89,2 wobec 28,2 na 10 000 osobolat) i istotnie zwiększał się wraz z wiekiem (wskaźniki zapadalności 4,3, 24,4 i 144,3 na 10 000 osobolat wśród dzieci w wieku odpowiednio 7–8, 9–10 i 11–12 lat).

Mediana percentyla BMI wśród dzieci z trądzikiem była istotnie wyższa niż u dzieci bez rozpoznania trądziku (75,0 wobec 65,0). Dzieci te były również znacznie bardziej narażone na otyłość: 16,7 proc. dzieci z trądzikiem miało BMI na poziomie co najmniej 95. percentyla, w porównaniu z 12,2 proc. w grupie kontrolnej bez zdiagnozowanego trądziku.

– Wysokie BMI jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju i ciężkości trądziku u dorosłych, ale do tej pory badania pediatryczne ujawniały niejasne informacje. Były też w dużej mierze przeglądami retrospektywnymi bez kontroli – stwierdziła prof. dr M. Tollefson, kierująca badaniami. Istotnym zastrzeżeniem jest to, że badana populacja w hrabstwie Olmstead w stanie Minnesota ma stosunkowo wyższy poziom wykształcenia, zamożności i zatrudnienia niż reszta Stanów Zjednoczonych.

Badacze stwierdzili również, że stosowanie ogólnoustrojowych leków przeciwtrądzikowych wzrastało wraz ze wzrostem BMI (iloraz szans, 1,43 na wzrost BMI o 5 kg/mkw.; 95 proc. CI). Mniej więcej 5 proc. dzieci z niedowagą lub z prawidłową masą ciała przepisano ogólnoustrojowe leki przeciwtrądzikowe, w porównaniu z 8,1 proc. dzieci z nadwagą i 10,3 proc. dzieci otyłych – dane sugerują, że większość nastolatków z trądzikiem miała łagodną lub umiarkowaną postać trądziku, a cięższy trądzik może być związany ze wzrostem percentyli BMI. U około 4 proc. z 643 nastolatków z trądzikiem zdiagnozowano związane z trądzikiem zaburzenia endokrynologiczne przed lub w momencie rozpoznania trądziku – najczęściej przedwczesne dojrzewanie.

Spośród 24 rozpoznań przedwczesnego dojrzewania płciowego 22 dotyczyły kobiet, a średni wiek rozpoznania wynosił 7,3 roku. Dojrzewanie przed 8. rokiem życia u dziewcząt i 9 lat u chłopców klasyfikowane jest jako przedwczesne dojrzewanie płciowe. – Dlatego w populacji z trądzikiem należy przeprowadzić dokładny przegląd systemów i badanie, aby znaleźć przedwczesne dojrzewanie z niskim progiem do oceny systemowej, jeśli jest to wskazane – napisali autorzy badań, zauważając również, że u 19 pacjentek z trądzikiem zdiagnozowano następnie zespół policystycznych jajników.

Otyłość może wpływać na rozwój trądziku przed okresem dojrzewania poprzez przyspieszenie tego procesu, ponieważ dziewczęta z nadwagą i otyłością osiągają dojrzałość płciową wcześniej niż z prawidłowym BMI. – Insulinooporność, która może być związana z otyłością, jest powiązana z wywoływaniem lub pogarszaniem się stanu trądziku, potencjalnie związanego ze zmianami w sygnalizacji IGF-1 [insulinopodobny czynnik wzrostu 1] i hiperandrogenemią – napisali badacze.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.