Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Problemy występowania i leczenia łysienia plackowatego na przykładzie japońskim

Źródło: Campos-Alberto E, Hirose T, Napatalung L, Ohyama M. Prevalence, comorbidities, and treatment patterns of Japanese patients with alopecia areata: A descriptive study using Japan medical data center claims database J Dermatol. 2022 Nov 2. doi: 10.1111/1346-8138.16615
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.11.2022
 
 
Międzynarodowy zespół naukowy zbadał dane dotyczące występowania łysienia plackowatego (AA), postaci ciężkich tego schorzenia oraz chorób współistniejących, a także trendów jego rozwoju i standardów terapii.
Jako pole badawcze wybrano Japonię, ze względu na kompletność informacji dotyczących AA znajdujących się w bazie danych Japan Medical Data Center (JMDC). Jako próbkę badawczą wybrano pacjentów z okresu od stycznia 2012 roku do grudnia 2019 roku ze zdiagnozowanym łysieniem plackowatym.

Częstość występowania obliczano co roku, oceniając najczęstsze choroby współistniejące, a w analizie uwzględniono terapie opisane w wytycznych postępowania AA Japońskiego Towarzystwa Dermatologicznego i zatwierdzone w Japonii.

Ogółem rozpoznano łysienie plackowate u 61 899 pacjentów. Wśród nich u 1497 zdiagnozowano ciężkie podtypy. Jak zauważono, częstość występowania AA w Japonii stopniowo wzrasta (z 0,16 proc. w 2012 r. do 0,27 proc. w 2019 r.). Najczęstszymi chorobami współistniejącymi są: alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry i astma. U tych pacjentów często występuje depresja i lęk, podobnie jak choroby autoimmunologiczne, np. bielactwo nabyte, choroby tarczycy i reumatoidalne zapalenie stawów. Co ciekawe, analiza wykazała, że zespół Downa jest chorobą współistniejącą z ciężkim AA u dzieci. Głównymi metodami leczenia były miejscowe kortykosteroidy, a następnie chlorek karproniowy i cefarantyna.

W ciężkich postaciach schorzenia zwiększa się dawki ogólnoustrojowych kortykosteroidów i leków przeciwhistaminowych. Wytyczne Japońskiego Towarzystwa Dermatologicznego nie popierają stosowania doustnych kortykosteroidów u dzieci, jednak w bazie danych zostały one przepisane odpowiednio w 2,5 proc. i 9,8 proc. wszystkich pediatrycznych i ciężkich pediatrycznych przypadków AA.

Pomimo ograniczeń w korzystaniu z bazy danych JMDC badanie wykazało, że częstość występowania AA w Japonii stopniowo wzrasta w ostatnich latach, przy czym choroby alergiczne są najczęstszymi chorobami współistniejącymi.

Dane sugerują również, że istnieje potrzeba określenia nowych, skutecznych i bezpiecznych terapii, zwłaszcza w przypadkach ciężkich i pediatrycznych, co – jak się wydaje – dotyczy nie tylko Japonii.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.