Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Skórne objawy niepożądane u pacjenta onkologicznego leczonego inhibitorem EGFR
Źródło: PD/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 14.12.2018
 
 
Inhibitory receptora naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal growth factor receptor – EGFR) są coraz częściej stosowane w celowanym leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych, w których stwierdza się nadekspresję receptora EGFR. Występowanie tego receptora wiąże się z większym zaawansowaniem nowotworu oraz gorszym rokowaniem.
Istnieją dwie główne grupy leków blokujących receptor EGFR: przeciwciała monoklonalne skierowane przeciw temu receptorowi (np. cetuksy­mab, panitumumab) oraz drobnocząsteczkowe inhibitory kinazy tyrozynowej receptora EGFR (np. gefitynib, erlotynib).

Podczas terapii anty-EGFR u ponad 50% chorych obserwuje się skórne objawy niepożądane. Rzadko zagrażają one życiu, ale mogą znacznie obniżać jego jakość. Jeśli są bardzo nasilone, mogą przyczyniać się do przerwania leczenia onkologicznego lub redukcji dawek leku. Komplikuje to terapię lub zmniejsza jej skuteczność.

Poniżej opis przypadku chorego, u którego wystąpiły rozsiane zmiany skórne po zastosowaniu dożylnej chemioterapii celowanej z użyciem anty-EGFR.
www.termedia.pl/Skorne-objawy-niepozadane-u-pacjenta-onkologicznego-leczonego-inhibitorem-EGFR-Opis-przypadku-i-przeglad-pismiennictwa,56,34026,1,0.html
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe