Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Trądzik istotnie związany z nadmierną masą ciała u dzieci

Udostępnij:
Trądzik to jeden z częstszych problemów dermatologicznych dzieci i młodzieży, a jak pokazuje najnowsza publikacja z Pediatric Dermatology proces leczenia powinien być holistyczny.
Trądzik to choroba dotykająca nawet 85 proc. nastolatków, a około 50 proc. z nich boryka się z tym problemem aż do dorosłości. Choroba wiąże się również z dużym obciążeniem psychicznym i może powodować uczucie wstydu, poczucia winy i w konsekwencji prowadzić do izolacji społecznej. Niestety, choroba może dotknąć także i dzieci tuż przed okresem dojrzewania. Stąd ważny jest dobry, szybki i trwały efekt leczenia.

Kolejnym częstym problemem dzieci i młodzieży jest nadmierna masa ciała i otyłość; rosnąca częstość występowania tej choroby w populacji pediatrycznej jest związana ze wzrostem częstości chorób współistniejących wcześniej zidentyfikowanych w populacji dorosłych, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), obturacyjny bezdech senny (OSA) i dyslipidemia. Do listy schorzeń, na których przebieg istotnie wpływa nadmierna masa ciała, dołączył wspomniany trądzik, o czym przekonują naukowcy z Mayo Clinic.

Przeprowadzili oni populacyjne retrospektywne badanie kohortowe z udziałem 643 dzieci w wieku od 7 do 12 lat ze wstępną diagnozą trądziku w latach 2010–2018 i obliczyli częstość występowania w zależności od BMI. Roczna zapadalność skorygowana o wiek i płeć wynosiła 58 na 10 000 osobolat, była wyższa u dziewczynek niż chłopców (89,2 versus 28,2 na 10 000 osobolat) i wzrastała wraz z wiekiem. Dzieci, które chorowały na trądzik, charakteryzowały się większą masą ciała - mediana percentyla BMI była istotnie wyższa (75. versus 65.) w porównaniu do dzieci zdrowych. Obliczono, że wraz ze wzrostem BMI rosła konieczność stosowania terapii ogólnoustrojowej - na każdy wzrost o 5 kg/m2 szanse wzrastały aż o 43 proc.

Powyższe badanie pokazuje, jak ważne jest zwrócenie rodzicom uwagi na konieczność leczenia otyłości - także ze względu na skórę. Normalizacja masy ciała zmniejsza szansę na trądzik, a nawet w przypadku jego wystąpienia ułatwia proces leczenia.

Opracowanie lek. Damian Matusiak
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.