Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Trądzik odwrócony wywołuje wieloczynnikowy ból

Udostępnij:
Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych jest chorobą rzadką i niestety późno rozpoznawaną, co sprawia, że w jej przebiegu może dojść do powstania bólu neuropatycznego. Przekonują o tym naukowcy ze Stanów Zjednoczonych na łamach „JAMA Dermatology”.
Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, zwane także trądzikiem odwróconym, to przewlekła choroba zapalna ze zmianami obejmującymi głęboko osadzone guzki i ropnie oraz blizny zwłóknieniowe. Zmiany te najczęściej występują w obszarach bogatych w gruczoły apokrynowe, do najczęstszych lokalizacji należą okolice pachowe, pachwinowe oraz krocza.

Najbardziej dokuczliwym objawem jest ból, który ma charakter zarówno zapalny, jak i niezapalny, a jego źródłami mogą m.in. być blizny, bliznowce, ropnie, otwarte owrzodzenia, przetoki czy obrzęk limfatyczny. Jak widać, w rozwój dolegliwości bólowych jest zaangażowanych wiele mechanizmów, co stwarza konieczność lepszego ich zrozumienia, by ułatwić identyfikację skutecznych strategii leczenia przeciwbólowego.

W Klinice Dermatologii Uniwersytetu Emory przeprowadzono przekrojowe badanie z udziałem 20 osób (w tym 15 kobiet) z trądzikiem odwróconym; postawiono hipotezę, że pacjenci będą wykazywać nadwrażliwość na ból w obrębie zmian oraz że część chorych wykaże profile sensoryczne zgodne ze złożonymi mechanizmami bólowymi.

Ocena obejmowała nieszkodliwą wrażliwość termiczną i mechaniczną (progi wykrywania zimna, ciepła i lekkiego dotyku), szkodliwą wrażliwość termiczną i mechaniczną (próg bólu na zimno, ciepło, ukłucie i głęboki ucisk oraz nadprogową czułość na ukłucie), czasowe sumowanie ukłuć, paradoksalne odczucia termiczne i dynamiczną alodynię mechaniczną (ból przy lekkim głaskaniu skóry). Obecność i nasilenie zmian porównano z miejscem kontrolnym (dłoń) oraz u osób bez bólu.

Wykazano, że okolica zmian chorobowych jest niewrażliwa na nieszkodliwe zimno i ciepło, szkodliwe ciepło i lekki dotyk, natomiast charakteryzowały się znaczną nadwrażliwością na ból spowodowany głębokim uciskiem i ukłuciem skóry. Pacjenci z ropnym zapaleniem zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych wykazywali zmiany w przetwarzaniu bólu, które często obserwuje się w przypadku bólu neuropatycznego i nocyplastycznego, w tym nadwrażliwość na powtarzające się ukłucia, paradoksalne odczucia termiczne i ból pod wpływem lekkiego głaskania skóry.

Miejscowe zmiany w skórze to także uszkodzenie wolnych zakończeń nerwowych, co może prowadzić do neuropatii obwodowej, u niektórych pacjentów mogą nawet wystąpić zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przetwarzaniu somatosensorycznym. Te odkrycia z pewnością pomagają w podejmowaniu decyzji odnośnie do badania, jak i leczenia bólu.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.