Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wrażliwość psychiczna dzieci

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 15.09.2021
 
 
Według niedawno opublikowanego badania kohortowego obejmującego ponad 11 tys. osób w wieku od 3 do 18 lat, dzieci ze zdiagnozowanym ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AZS) są ponaddwukrotnie bardziej narażone na rozwój depresji i zachowań internalizacyjnych niż dzieci bez tego schorzenia.
Wraz z wcześniejszymi badaniami, które AZS łączyły również z depresją i innymi problemami zdrowia psychicznego u dzieci, nowe dane podkreślają konieczność świadomości klinicznej potrzeb psychospołecznych dzieci i młodzieży z AZS – donosi wieloośrodkowy zespół badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Uniwersytetu w Pensylwanii oraz Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej.

W przeciwieństwie do niektórych wcześniejszych badań, w badaniu opublikowanym online przez „JAMA Dermatology” dzieci oceniano w sposób długoterminowy, a nie jednorazowo. Średni okres obserwacji wynosił 10 lat. W przypadku osób z aktywną formą AZS, w porównaniu z dziećmi bez stwierdzonego AZS, szanse wystąpienia depresji były porównywalne, także wtedy, gdy wzięto pod uwagę takie zmienne jak czynniki społeczno-ekonomiczne.

Jednak wśród dzieci z ciężką postacią AZS ryzyko depresji było ponaddwukrotnie większe. Zachowanie internalizacyjne, które jest ściśle związane z depresją i opisuje spektrum działań skoncentrowanych na sobie, takich jak wycofanie społeczne, było znacznie częstsze u dzieci z dowolnym stopniem AZS w porównaniu z dziećmi bez stwierdzonego AZS. Ryzyko wzrosło – z 29-proc. zwiększonego ryzyka u dzieci z łagodną postacią choroby Alzheimera (aOR, 1,29; 95% CI, 1,06–1,57) do ponad 80-proc. zwiększonego ryzyka u dzieci z umiarkowaną postacią choroby Alzheimera (aOR, 1,84; 95% CI, 1,40–2,41) i u dzieci z ciężką postacią choroby Alzheimera (aOR, 1,90; 95% CI, 1,14–3,16).
Depresję mierzono za pomocą kwestionariusza Short Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ). Do pomiaru zachowań internalizacyjnych wykorzystano odpowiedzi rodziców na podskalę symptomów emocjonalnych (SDQ).

Dane zaczerpnięto z badania Avon Longitudinal Study for Parents and Children (ALSPAC) – kohorty, która obejmowała kobiety w ciąży na określonym obszarze w południowo-zachodniej Anglii, a następnie obserwowano dzieci urodzone z tych ciąż. Spośród 14 062 dzieci włączonych do ALSPAC dane 11 181 dzieci były dostępne w trakcie każdego badania.

W poprzedniej metaanalizie udokumentowano związek między AZS a a zdrowiem psychicznym, zidentyfikowano wpływ zarówno u dzieci, jak i dorosłych. U dzieci AZS wiązało się z 27-proc. wzrostem ryzyka depresji (OR 1,27; 95% CI 1,12–1,45). U dorosłych ryzyko było ponaddwukrotnie większe (OR 2,19; 95% CI 1,87–2,57). Ta sama metaanaliza wykazała, że ryzyko myśli samobójczych wśród młodzieży i dorosłych z AZS wzrasta ponadczterokrotnie (OR 4,32; 95% CI 1,93–9,66).

W danych ALSPAC badacze nie byli w stanie znaleźć przekonujących dowodów na to, że zaburzenia snu lub współistniejąca astma przyczyniały się do zwiększonego ryzyka depresji, co było mechanizmem sugerowanym przez poprzednich badaczy. Podkreślono, że badacze potrzebują więcej danych na temat tego, jak dermatolodzy mogą skutecznie diagnozować takich pacjentów, zanim spróbują ustalić oczekiwania dotyczące praktyki klinicznej. Dane te wraz z wcześniej opublikowanymi badaniami sugerują, że zmiany w zdrowiu psychicznym powinny być uwzględnione w ocenie nowych terapii. Zauważono, że istnieje kilka narzędzi do oceny zdrowia psychicznego dzieci, które mogą być odpowiednie, ale każde z nich ma swoje zalety i wady.

Inni naukowcy, którzy również przyglądali się związkowi między AZS a depresją, zalecili dołączenie oceny zdrowia psychicznego do oceny skuteczności terapii AZS. W jednym z badań związek między AZS a depresją okazał się wyraźniejszy u dzieci rasy białej pochodzących z rodzin o niższych dochodach. W innym badaniu udowodniono, że szczególnie ciężka postać AZS ma szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne dzieci.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe