Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Diabetologia geriatryczna, czyli wiek ma swoje prawa ►

Udostępnij:
– Społeczeństwo się starzeje – w 2020 r. osoby powyżej 65 lat stanowiły niecałe 20 proc. Polaków, a według prognozy GUS w 2050 r. będzie to już niemal jedna trzecia. Niesie to określone wyzwania przed ochroną zdrowia, bo występowanie cukrzycy u osób w wieku starszym, podeszłym i sędziwym zdecydowanie wzrasta – mówi dr Janina Kokoszka-Paszkot.
Specjalistka od geriatrii i diabetologii poświęca swój wykład pacjentowi geriatrycznemu – czyli osobie z typową wielochorobowością w wieku powyżej 70 lat i każdej osobie, która ukończyła 80. rok życia – ze względu na związane z wiekiem zwiększone ryzyko wystąpienia złożonych patologii w wyniku m.in. znacznego prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań i poszczególnych zespołów chorobowych.

– Obracamy się ciągle w tańcu wielochorobowości i wielolekowości – obrazuje dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot z Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, przedstawiając cechy pacjenta geriatrycznego utrudniające diagnozę i leczenie.

Ekspertka analizuje, co doskwiera chorym z tej bardzo heterogennej pod względem powikłań grupy, wylicza również najważniejsze problemy geriatryczne.

Dr Kokoszka-Paszkot prezentuje narzędzia całościowej oceny geriatrycznej, które ułatwiają dobór terapii „szytej na miarę pacjentów”: ADL – skalę Katza do oceny podstawowych czynności życia codziennego, IADL – skalę Lawtona do oceny instrumentalnych czynności życia codziennego.

Prelegentka określa profil pacjenta: kliniczny oraz behawioralny. – Każdy incydent niedocukrzenia, każda hipoglikemia jest utratą funkcji poznawczych. Ważne jest odpowiednie prowadzenie pacjentów z wyższymi wartościami glikemii – zauważa dr Kokoszka-Paszkot, opisując obecne mechanizmy działania leków przeciwcukrzycowych i ogólną strategię leczenia hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2 z dostosowaniem terapii do stanu funkcji poznawczych.

Zalecenia International Diabetes Federation, które są propozycją zróżnicowanego podejścia do pacjentów, a także indywidualizacja priorytetów oraz cele terapii u pacjenta geriatrycznego – to kolejne zagadnienia wykładu. Dr Janina Kokoszka-Paszkot, nawiązując do podtytułu „Haute couture czy prêt-à-porter?”, podkreśla, że terapię należy „skroić” dla pacjenta, żeby była skuteczna, bezpieczna i nie obniżała jakości życia.



Wykład „Diabetologia geriatryczna, czyli wiek ma swoje prawa. Haute couture czy prêt-à-porter?” został zaprezentowany podczas konferencji Choroby Metaboliczne – Terapia Szyta na Miarę! Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel).
 
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.