Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Stosowanie statyn a ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów

Udostępnij:
Tagi: statyny, RZS
Wyniki badania wykazały mniejszą częstość występowania RZS wśród osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 w porównaniu z osobami niechorującymi na cukrzycę. Zależność tę obserwowano również po uwzględnieniu podziału na płeć.
Badacze z Wielkiej Brytanii (Zemedikun i wsp.) zbadali wpływ cukrzycy typu 2 na ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Analizie poddano również znaczenie kontroli glikemii oraz stosowanych leków przeciwcukrzycowych i wpływających na gospodarkę lipidową na ryzyko wystąpienia RZS. Wnioski z badania oparto na retrospektywnej analizie danych pochodzących z elektronicznej bazy IQVIA Medical Research Data (IMRD-UK), zawierającej dane medyczne o ponad 15 mln pacjentów. Badany okres obejmował lata 1995–2019.

Wyniki badania wykazały mniejszą częstość występowania RZS wśród osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 w porównaniu z osobami niechorującymi na cukrzycę (częstość RZS odpowiednio 8,1 i 10,6 przypadku na 10 tys. pacjentolat). Zależność tę obserwowano również po uwzględnieniu podziału na płeć.

Stosowanie leków przeciwcukrzycowych, w tym metforminy i inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (leki inkretynowe) okazało się nie mieć wpływu na ryzyko wystąpienia RZS w grupie chorych na cukrzycę typu 2. Zaobserwowano natomiast, że stosowanie statyn przez chorych na cukrzycę znacząco zmniejszało ryzyko wystąpienia RZS w tej populacji (aHR 0,76).

Istotny dla protekcyjnego efektu działania statyn był czas trwania terapii. Zależność była istotna tylko w przypadku czasu trwania leczenia statynami powyżej 3 lat. Ograniczenie analizy dotyczącej wpływu cukrzycy na ryzyko wystąpienia RZS tylko do pacjentów, którzy nie stosowali statyn, wykazało, że zmniejszenie ryzyka wystąpienia RZS było w dużej mierze zależne od przyjmowania tej grupy leków. Efekt ten przypisuje się między innymi przeciwzapalnemu profilowi działania statyn, związanemu ze zmniejszeniem stężenia prozapalnych cytokin i białka CRP.

Wnioski oparto o analizę danych pochodzących od ponad 224 tys. chorych na cukrzycę typu 2 i niemal 450 tys. osób bez rozpoznania cukrzycy, stanowiących grupę kontrolną.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.