Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Uchronić chorego przed amputacją kończyny

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia planuje pilotaż programu opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.
Celem programu pilotażowego jest sprawdzenie leczenia prowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzą specjaliści z oddziału zabiegowego (chirurgia ogólna) i z zachowawczego (chorób wewnętrznych). Obowiązujące w tym względzie przepisy uniemożliwiają sumowanie świadczeń realizowanych w trakcie jednej hospitalizacji na obu oddziałach. Dodatkową korzyścią proponowanego w projekcie planu leczenia będzie zagwarantowanie wizyt kontrolnych, w których trakcie oceniany będzie postęp gojenia.

Ośrodkiem odpowiedzialnym za prowadzenie pilotażu będzie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, który przy akceptacji konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii opracował i prowadzi leczenie pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej.

Podstawą opieki nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej, co do zasady, są świadczenia ambulatoryjne, jednak jest znaczący odsetek pacjentów wymagających leczenia w warunkach szpitalnych.

W ocenie lekarzy diabetologów i pacjentów olbrzymim problemem chorych jest ograniczenie dostępu do kompleksowej opieki specjalistycznej, która pozwoliłaby na odpowiednie zaopatrzenie rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, a w sytuacjach konieczności hospitalizacji pozwoliłaby wdrożyć leczenie szpitalne dające szansę na uchronienie chorego przed amputacją kończyny. Dodatkowy olbrzymi problem i trudność w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej – jak podnosi resort – stanowią ciężkie infekcje, nierzadko spowodowane wielolekoopornymi patogenami.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. w Polsce koszt wszystkich wysokich amputacji u osób z cukrzycą wyniósł około 44 mln zł, a tzw. wtórne amputacje, czyli po interwencji naczyniowej, stanowią od 26,5 proc. do 44,6 proc.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.