Specjalizacje, Kategorie, Działy

Trendy, reumatologia, Wrocław – trzy w jednym!

Udostępnij:
23 i 24 marca we Wrocławiu już po raz czternasty dyskutować będziemy o nowościach diagnostycznych i terapeutycznych, postępach w badaniach medycznych oraz najważniejszych rekomendacjach w codziennej praktyce reumatologicznej. Kierownikiem naukowym konferencji Trendy w Reumatologii na przełomie 2022/2023 jest prof. Piotr Wiland.
Na program spotkania składa się jedenaście sesji wykładowych, w których weźmie udział grono wybitnych specjalistów reumatologii. Przedstawią oni istotne i praktyczne wskazówki płynące z lektury wytycznych i rekomendacji w reumatologii oraz zaprezentują intrygujące przypadki uczące lekarzy pokory podczas diagnozy i terapii.

Wśród omawianych wytycznych znalazły się między innymi rekomendacje EULAR odnośnie do skriningu i profilaktyki wystąpienia zakażeń przewlekłych i oportunistycznych w chorobach reumatycznych, a także wytyczne EULAR dotyczące stylu życia w chorobach reumatycznych, w szczególności wpływu diety. Wykładowcy zaprezentują również rekomendacje odnoszące się do płodności i prowadzenia ciąży z uwzględnieniem chorych na zapalenie naczyń.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy dowiedzą się także, jak nie przegapić zespołu hemofagocytarnego u dorosłych i jak postępować w sytuacji, gdy wynik badania cANCA i/lub pANCA okaże się dodatni. Bardzo interesująco zapowiada się również sesja szósta, podczas której mowa będzie o wartości dodanej badań obrazowych w reumatologii. W jej trakcie prof. Zbigniew Żuber opowie o ultrasonografii układu ruchu u młodzieży, a dr Renata Sokolik wskaże, co przynosi ocena badania USG stawów barkowych w praktyce reumatologa.

Drugi dzień wydarzenia rozpocznie się od sesji trudnych tematów, z którymi trzeba się mierzyć w praktyce reumatologicznej – mowa będzie o kryzie nerkowej w twardzinie, zmianach infekcyjnych kręgosłupa i postępowaniu w sytuacji, gdy do reumatologa trafia chory z przewlekłą ciężką małopłytkowością i dodatnimi przeciwciałami przeciwjądrowymi.

Jak leczyć pacjenta ze spondyloartropatią zapalną i nieswoistym zapaleniem jelit? O tym powie prof. Włodzimierz Samborski, a tuż po nim prof. Bożena Targońska-Stępniak zaprezentuje wykład „Jak prowadzić chorego z jednoczesnym zapaleniem błony naczyniowej oka i spondyloartropatią zapalną – więcej niż widać na pierwszy rzut oka”.

Sesja wieńcząca konferencję będzie natomiast poświęcona chorobom reumatycznych u osób powyżej 70. roku życia, w tym reumatoidalnemu zapaleniu stawów i toczniu układowemu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i do rejestracji!

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.