Specjalizacje, Kategorie, Działy

„Leczenie Ran” – zeszyt 3/2021

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania czasopisma „Leczenie Ran”, oficjalnego pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Szczególną uwagę zwracają wytyczne PTLR – „Postępowanie z chorymi z zespołem stopy cukrzycowej”. PTLR dokonuje rewizji zaleceń poświęconych zagadnieniom związanym z leczeniem ran. Po raz kolejny zaproszono wybitnych ekspertów do stworzenia nowelizacji zaleceń poświęconych diagnostyce i leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Poprzednie zalecenia zatytułowane „Organizacja opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran” zostały opublikowane w 2015 roku („Leczenie Ran”, zeszyt 3, tom 12). W maju 2019 roku podczas konferencji organizowanej w Hadze ukazały się wytyczne Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Zespołu Stopy Cukrzycowej (IWGDF). W znacznej części charakter zaleceń pozostaje rodzajem kieszonkowego poradnika dla profesjonalisty, który stanie wobec trudnego wyzwania, jakim jest leczenie pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej.

Kolejna publikacja to artykuł oryginalny „Zastosowanie poliheksametylenu biguanidu z poloksamerem 188 w miejscowym leczeniu ran przewlekłych o etiologii naczyniowej – doświadczenia własne”.

I na zakończenie artykuł przeglądowy „Zastosowanie opatrunku w żelu w leczeniu ran przewlekłych”.

Życzymy lektury wzbogacającej wiedzę.

Kliknij w obrazek i zobacz e-wydanie czasopisma "Leczenie Ran"

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.