Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowa terapia trudno gojących się ran

Udostępnij:
Trudno gojące się rany negatywnie wpływają na jakość życia pacjentów. Obecnie brakuje terapeutycznych alternatyw dla podstawowego leczenia chirurgicznego, które opiera się na zasadach oczyszczania tkanek, tymczasowego opatrzenia rany i późniejszej rekonstrukcji tkanek.
Międzynarodowy zespół naukowy zaproponował nowe podejście, które wykorzystuje regenerację opartą na autologicznej krwi obwodowej w procesie zwanym wstępnym kondycjonowaniem in vitro z uwzględnieniem niedotlenienia.

Skuteczność tej metody wykazano w sześciu przypadkach ran chirurgicznych, w tym w dwóch przypadkach dużych ran na pełnej grubości skóry powstałych w wyniku martwicy skóry po zabiegach plastyki brzucha i liftingu pośladków u nałogowych palaczy, a także przypadku rozległego zapalnego uszkodzenia tkanki, które wystąpiło po operacji piersi.

Chociaż rany te różniły się wielkością (4–160 cm2), geometrią i lokalizacją, wszystkie można było leczyć zachowawczo, stosując miejscowo wstępnie kondycjonowaną surowicę hipoksyjną wzbogaconą o czynnik wzrostu, pochodzącą z własnej krwi obwodowej pacjenta.

Leczenie to doprowadziło do całkowitego zamknięcia rany najpóźniej w ciągu 135 dni. Stwierdzenie całkowitej regeneracji skóry nawet w przypadku dużych (>10 cm2) ran pełnej grubości, gdzie początkowo w podłożu rany nie było tkanki skórnej, wykazuje, że leczenie prawidłowo zostało ukierunkowane na kluczowe mechanizmy regeneracji komórkowej, w tym różnicowanie, angiogenezę i ziarninę, indukcję, skurcz i epitelializację. Według naukowców metoda ta jest łatwa do zastosowania klinicznego, opłacalna i przezwycięża ograniczenia klasycznego podejścia rekonstrukcyjnego.

Opracowanie: Marek Meissner
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.